Δομές κεντρικής διαχείρισης και αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045127 731 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δομές κεντρικής διαχείρισης και αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Structures of centralized management and workflow procedures for the libraries of the University of Athens
Δημιουργός:
Βίγλας, Κώστας
Λουρδή, Ειρήνη
Μπουρογιάννη, Π.
Νικολαΐδη, Μ.
Πυρουνάκης, Γ.
Σαΐδης, Κ.
Affiliation:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
Περίληψη:
Δεν υπάρχει περίληψη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Αυτοματοποιημένα συστήματα βιβλιοθηκών, Διαχείριση βιβλιοθήκης, Αυτοματοποίηση ροών εργασίας, Διαδικτυακές υπηρεσίες, Τεχνική υποστήριξη βιβλιοθηκών
Σελίδες (από-έως):
63-82
Σημειώσεις:
Περιλαμβάνει περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2003
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.