12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Επεκτείνοντας τα όρια...Πρακτικά

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001817 4807 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Επεκτείνοντας τα όρια...Πρακτικά
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
12th Panhellenic Academic Libraries Conference. Academic libraries. Εxpanding the frontiers.... Proceedings
Συλλογικό όργανο:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών
Εκδότης:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών
Επιμελητής:
Γρηγοριάδου, Σοφία Π.
Έτος έκδοσης:
2004
Τόπος έκδοσης:
Σέρρες
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Πληροφορική στην εκπαίδευση
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Πηγές πληροφόρησης
Λέξεις-κλειδιά:
Αυτοματοποιημένα συστήματα βιβλιοθηκών
Αριθμός σελίδων:
512
ISBN:
960-88247-0-2
Bib number:
481311
Ταξιθετικός αριθμός:
027.7 ΠΣΑΒ2003 α 2004
Σημειώσεις:
Σέρρες, 12-13-14 Νοεμβρίου 2003
Serres, Greece, 12-13-14 November 2003

Φίλτρο

 

1. Δομές κεντρικής διαχείρισης και αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045127
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βίγλας, Κώστας
Λουρδή, Ειρήνη
Μπουρογιάννη, Π.
Νικολαΐδη, Μ.
Πυρουνάκης, Γ.
Σαΐδης, Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

2. Το υπό ανάπτυξη πρότυπο PDF/A. Ανακαλύπτοντας τα οφέλη της τεχνολογίας PDF στην αρχειοθέτηση εγγράφων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045135
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κόκκορης, Ευάγγελος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

3. Πέρα από την μετά-έρευνα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045139
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Noerr, Peter
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

4. Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής παράδοσης τεκμηρίων στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045145
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μαυρίδης, Μάριος
Παπαργύρη, Στέλλα
Ζωντανός, Κώστας Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

5. Χρηστικότητα δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045148
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τσάκωνας, Γιάννης
Παπαθεοδώρου, Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

6. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας "Ηλεκτρονικά περιοδικά" βιβλιοθήκη και υπηρεσία πληροφορικής (ΒΥΠ), Πανεπιστημίου Πατρών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045154
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μονόπωλη, Μαρία
Nicholas, David
Γεωργίου, Παναγιώτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

7. Εξετάζοντας τη χρηστικότητα ενός ιστοτόπου. Μια εφαρμογή σε ελληνική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045365
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ζαφειρόπουλος, Κ.
Σωτηρίου, Ι.
Θεοδωρίδου, Μ.- Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

8. Ένα ηλεκτρονικό εκθετήριο για τις νέες προσκτήσεις βιβλίων της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045370
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κολοβός, Φίλιππος
Παπαργύρη, Στέλλα
Τσανακτσίδου, Ελισάβετ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

9. Η διαχείριση των σπάνιων και πολύτιμων βιβλίων της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ψηφιακή προσέγγιση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045374
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κωβαίου, Ελένη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

10. Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης των αρχείων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών(ΚΕΕ) από τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου Κύπρου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045381
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ζέρβας, Μάριος
Ανδρέου, Ανδρέας Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

11. Ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών λαογραφίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045382
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λουρδή, Ειρήνη
Παπαθεοδώρου, Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

12. Πνευματικά δικαιώματα στην διαδικτυακή εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045389
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βαλής, Χρήστος
Ορφανού - Ραυτοπούλου, Ευγενία
Παπούλιας, Βασίλης
Τσάκωνας, Γιάννης
Χαρμπίλα, Βασιλική
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματική ιδιοκτησία

13. Έλληνες φοιτητές, λογοκλοπή και συμπαιγνία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045395
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σιδερά-Σιδέρη, Ιουλία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματική ιδιοκτησία

14. Κοινοπραξία ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών - επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά: πέντε χρόνια μετά την πρώτη συμφωνία για συλλογική πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045406
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δέρβου, Κλωντίνη
Τζεδάκη, Σάσα
Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα
Συνέλλη, Κατερίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

15. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της μονάδας ολικής ποιότητας ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045416
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χαλαύτρη, Ευαγγελία
Παΐλας, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

16. ΖΕΦΥΡΟΣ: πορεία προς ένα συλλογικό κατάλογο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045429
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κοσμάς, Γιάννης
Λενάκη, Κατερίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

17. Συλλογικός κατάλογος - πορεία υλοποίησης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045433
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βουγιουκλής, Γιώργος
Τσιμπόγλου, Φίλιππος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

18. Δημιουργία βάσης δεδομένων για κτίρια σε δομή UNIMARC

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045446
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βουγιουκλής, Γιώργος
Τοράκη, Κατερίνα
Χατζηνικολάου, Φραντζέσκα
Κούτρας, Γιώργος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

19. Η χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045475
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Εκίζογλου, Παναγιώτα
Ασδέρη, Στυλιανή
Γαρουφάλλου, Εμμανουήλ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

20. Προδιαγραφές συγγραφής και υποβολής ηλεκτρονικών μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045483
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κουλούρης, Αλέξανδρος
Καπιδάκης, Σαράντος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες