12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Επεκτείνοντας τα όρια...Πρακτικά

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001817 4548 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Επεκτείνοντας τα όρια...Πρακτικά
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
12th Panhellenic Academic Libraries Conference. Academic libraries. Εxpanding the frontiers.... Proceedings
Συλλογικό όργανο:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών
Εκδότης:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών
Επιμελητής:
Γρηγοριάδου, Σοφία Π.
Έτος έκδοσης:
2004
Τόπος έκδοσης:
Σέρρες
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Πληροφορική στην εκπαίδευση
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Πηγές πληροφόρησης
Λέξεις-κλειδιά:
Αυτοματοποιημένα συστήματα βιβλιοθηκών
Αριθμός σελίδων:
512
ISBN:
960-88247-0-2
Bib number:
481311
Ταξιθετικός αριθμός:
027.7 ΠΣΑΒ2003 α 2004
Σημειώσεις:
Σέρρες, 12-13-14 Νοεμβρίου 2003
Serres, Greece, 12-13-14 November 2003

Φίλτρο

 

21. Ovid LinkSolver. Η επόμενη γενιά διασύνδεσης ηλεκτρονικών πηγών βιβλιογραφικής πληροφορίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045489
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κόλλιας, Εμμανουήλ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

22. Μια αποτελεσματική ενσωμάτωση των εργαλείων ΤΠΕ στο μαθησιακό περιβάλλον. Η περίπτωση του τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πάτρας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045498
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καπλάνης, Σωκράτης
Κωστούλας, Αχιλλέας Γ.
Μενάγιας, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

23. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση χρηστών ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης: ψηφιακή διδασκαλία, το μοντέλο "η-τάξη" ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045508
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σταυρόπουλος, Νικόλαος Αθ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

24. Ειδικές διεπαφές με ηλεκτρονικά συστήματα βιβλιοθηκών για άτομα με προβλήματα όρασης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045516
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δενδρινός, Μάρκος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

25. Ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες: από την ανάπτυξη συλλογών στην εξυπηρέτηση κοινού. Μια πρώτη θεώρηση του νέου τοπίου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045523
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τροχόπουλος, Γιάννης Ισ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

26. Ελληνικές βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια στην πόλη των Σερρών κατά την ύστερη τουρκοκρατία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045529
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σαμσάρης, Πέτρος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

27. Η εικόνα των χρηστών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών όπως προκύπτει από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045532
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μάλλιαρη, Αφροδίτη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

28. Εθνικές πολιτικές για εξ αποστάσεως βιβλιογραφική αναζήτηση και εκπαίδευση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045538
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αράχωβα, Τόνια
Καπιδάκης, Σαράντος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

29. E-learning ανάπτυξη, δυνατότητες και εμπειρίες στην ανώτατη εκπαίδευση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045541
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Νικητόπουλος, Απόστολος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική στην εκπαίδευση

30. Το άνοιγμα των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών προς ειδικές κατηγορίες χρηστών: η περίπτωση των ΑΜΕΑ και των ατόμων με προβλήματα δυσλεξίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045544
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Θεοδωρίδου, Μ.- Ε.
Γρηγοριάδου, Σοφία Π.
Κηπουρού, Αθανασία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

31. Η ενσωμάτωση του ελληνικού λογοτεχνικού και ιστορικού αρχείου στην τοπική κοινωνία: επιδιώξεις και προοπτικές

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045549
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βόγλη, Ελπίδα Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

32. Υπηρεσίες ακαδημαϊκών και λαϊκών βιβλιοθηκών για την αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045559
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Φραγγεδάκης, Αντώνης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες