Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας "Ηλεκτρονικά περιοδικά" βιβλιοθήκη και υπηρεσία πληροφορικής (ΒΥΠ), Πανεπιστημίου Πατρών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045154 684 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας "Ηλεκτρονικά περιοδικά" βιβλιοθήκη και υπηρεσία πληροφορικής (ΒΥΠ), Πανεπιστημίου Πατρών
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Use and evaluation of electronic journals services: library and information services (LIS), University of Patras, Greece
Δημιουργός:
Μονόπωλη, Μαρία
Nicholas, David
Γεωργίου, Παναγιώτης
Περίληψη:
Δεν υπάρχει περίληψη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Ψηφιακές βιβλιοθήκες, Αξιολόγηση, Έρευνα, Χρήστες
Σελίδες (από-έως):
125-139
Σημειώσεις:
Περιλαμβάνει περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2003
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.