Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118365 1042 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1036α
Ονομασία:
Ποδιά
Τοπική ονομασία:
Παναγούλα
Ημερομηνία καταγραφής:
19780101
Γεωγραφική περιοχή:
Θράκη
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
2.000 δρχ.
Υλικό:
Ύφασμα

1