Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118375 854 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1033α
Ονομασία:
Ποδιά
Τοπική ονομασία:
Παναγούλα
Ημερομηνία καταγραφής:
19780101
Γεωγραφική περιοχή:
Θράκη
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
5.000 δρχ.
Υλικό:
Ύφασμα

1