Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118377 836 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1033β
Ονομασία:
Ποδιά
Τοπική ονομασία:
Παναγούλα
Ημερομηνία καταγραφής:
19780101
Γεωγραφική περιοχή:
Θράκη
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
5.000 δρχ.
Υλικό:
Ύφασμα

1