Κέντημα

Αντικείμενο uoadl:119014 521 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1116
Ονομασία:
Κέντημα
Ημερομηνία καταγραφής:
20000216
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Τρόπος προέλευσης:
Δωρεά
Δωρητής:
Φιλίππου Ελένη (Μ.ΝΕ.Φ., Α.Μ. 23579)
Υλικό:
Ύφασμα
Είδος:
Κέντημα
Περιγραφή:
Κέντημα μικρό Φυτιώτικο.
Σημειώσεις:
Αγορασμένο από την υπηρεσία κυπριακής χειροτεχνίας.

1


2


3


4