Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122431 378 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
661.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Συνδρομές, ανέγερση πανεπιστημίου,
Σπυρίδων Μαύρος, Οδησσός, Επιτροπή ανέγερσης, Λέον Μελάς

1


2


3


4