Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122433 723 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη
περιουσία του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
661.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
οικία, πανεπιστήμιο, κατάσταση, επισκευή, ανακαίνιση, κόστος, δαπάνες, αναλυτικά, Ιωσήφ Βελισσάριος, αίτηση, η επί των συνδρομών προς ανέγερση του Ελληνικού πανεπιστημίου επιτροπή, κοινοποίηση, γνωμοδότηση, οικόπεδο, ιδιοκτησία, πανεπιστήμιο, δημόσια χρήση, αποζημίωση,
Σπύρος Βαλάμης, θυγατέρες, αίτηση, γήπεδο, αποζημίωση, Υπουργείο των Οικονομικών, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, έκθεση, διαβίβαση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Δημαρχία Αθηνών, καταγγελία, κατασκευή, καλύβα, ξύλινη, καφενείο, παρέμβαση, αστυνομία.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11