Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122447 383 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
661.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
50 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, Η επί των συνδρομών προς ανέγερσιν του Ελλ. Πανεπιστημίου Επιτροπή, διασκευή, αμφιθέατρα, β πτέρυγα, πίστωση,
Παναγιώτης Χαραλάμπους, κληροδότημα προπαρασκευαστήριο φυσικής, περίχρισμα, ταμείο φυσικής ιστορίας,
Δημήτριος Ζέζος, αρχιτέκτονας, ωρολόγιο, μηχανή, κατασκευή, τοποθέτηση, θέση, κατάλληλη, γνωμοδότηση, Κρίστιαν Χάνσεν, χημικό εργαστήριο, προϋπολογισμός, Μηχανικός υπολοχαγός Αλ. Γεωργαντάς, Αλέξανδρος Βενιζέλος, επιστολή,
Δημήτριος Ζέζος, αρχιτέκτονας, Μαιευτικό Κατάστημα, επισκευή, Χριστόδουλος Ευθυμίου, οικία, δαπάνες, κατάσταση, κ. Βεϊσεμπαχ, πανεπιστημιακό κεφάλαιο, ποσό, προϋπολογισμός,
δαπάνες, αίτημα, επισκευές, Η επί των συνδρομών προς ανέγερσιν του Ελλ. Πανεπιστημίου Επιτροπή, σημείωση, έκθεση, Κεντρικό ταμείο, ποσό, είσπραξη,
διασκευή, ταμεία, ακροατήρια, άγνοια, υπουργείο, παρατηρήσεις, αρχιτέκτονας, αντικατάσταση, Υπουργείο Εσωτερικών,
εργασίες, αποπεράτωση, υλικό,
Προξενικό κατάστημα, ανέγερση, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Υπουργείο Εξωτερικών,
κ. Βαϊσενμπαχ, μηχανικός, κεραυναγωγοί, κατασκευή,
Λύσανδρος Καυταντζόγλου, Διευθυντής Πολυτεχνικού Σχολείου, Δημήτριος Ζέζος, αρχιτέκτονας, Θεόδωρος Μανούσης, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Δημήτριος Στρούμπος, ρολόι, σύσκεψη,
Κατάστημα φυσικής ιστορίας, ενοίκιο,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, Ξαυέριος Λάνδερερ, Δαμιανός Γεωργίου, Δημήτριος Στρούμπος, σύσκεψη, αμφιθέατρο, κατασκευή,
Μηχανικός υπολοχαγός Αλ. Γεωργαντάς, θρανία, κατασκευή, αίθουσες,
Άγγελος Γιαννικέσης, Τεργέστη, Γενικός πρόξενος της Ελλάδος, σχέδιο, προξενικό κατάστημα, Υπουργείο των Εξωτερικών, οικοδόμηση, έναρξη, Έλληνες και Φιλέλληνες, συνεισφορές,
Κρίστιαν Χάνσεν, ρολόι, γνωμοδότηση.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.