Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122454 381 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη
περιουσία του πανεπιστημίου 

Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
662.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
101 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται δύο σελίδες στη γαλλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Λόχος πυροσβεστών Αθηνών, όργανα, πυρόσβεση, υδατοβουτίο, επισκευή, δαπάνη, προϋπολογισμός, πρυτανεία,
φυλακείο, πανεπιστήμιο, φρουρά, στέγη, κέραμοι, επισκευή, προϋπολογισμός, ημερομίσθια, αντίτιμο, πρυτανεία, έγκριση,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, φόρος, οικοδομή, οικίες, ιδιοκτησία, πανεπιστήμιο, έτος, 1858,
Δήμαρχος Αθηναίων, μηχανικός οδοποιίας, σχέδια, πλατεία, πανεπιστήμιο, δενδροφυτεία,
Κωνσταντίνος Προβελέγγιος, Υπουργός των Εσωτερικών, διαταγή, διεύθυνση Μηχανικού, μονότροχα, επιστροφή, φθορές, επισκευή, δαπάνη, πανεπιστήμιο,
ισοπέδωση, πλατεία, διακοπή, παράπονα, ιδιοκτήτες, οικίες, παρακείμενες, χώματα, μετακόμιση, βαθμίδες, διάγραμμα, φανοί,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, Λύσανδρος Καυταντζόγλους, αρχιτέκτων, κλίμακα, σχέδιο, βαθμίδες, οικοδόμηση,
διάγραμμα, δυτική πλευρά, πλατεία, μηχανικός,
Κωνσταντίνος Προβελέγγιος, Υπουργός των Εσωτερικών, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, σχέδιο, προϋπολογισμός, εργασίες,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, βαθμίδα, κατασκευή, δημοπρασία, τιμή, προσφορά,
Δήμαρχος Αθηναίων, ποσό, καταβολή, συμβολή,
κεραυναγωγοί, Ναός Μητροπόλεως, αντικατάσταση, διάθεση, πώληση, τιμή, αγορά, προμήθεια,
τοίχοι, αποπεράτωση, θύρες, φεγγίτες,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, Πρόεδρος, βουλή, συνδρομή, οικονομική, ποσό,
Θεόφιλος Χάνσεν, ανέγερση, Ακαδημία, λίθοι, χρήση, αποπεράτωση, επιστροφή, πληρωμή, μεταφορά, προσδιορισμός, χρόνος, ελάχιστος, Βαρόνος, Σίμων Σίνας, δωρεά, τμήμα,
Δήμαρχος Αθηναίων, μάρμαρο, αποδοχή, κατάλληλο, ιερός ναός Μητροπόλεως, πληρωμή,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας πανεπιστημίου, Ανδρέας Μοσχονάς, εργασίες, λογιστικές,
Διοικητής, διοικητική αστυνομία Αθηνών και Πειραιώς, άδεια, χορήγηση, Ιωάννης Κατριμάτσης, οικία, αποκατάσταση,
Φρεάτιο, ανόρυξη, ύδωρ, αλεξικέραυνο, επισκευή,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
παράπηγμα, ξύλινο, κατεδάφιση, Αναστάσιος Ιωάννου, αγοραστής, ζημία,
φυσιογραφικό μουσείο, στέγη, βροχές, ύδωρ, επισκευή,
Λύσανδρος Καυταντζόγλους, αρχιτέκτων, αναφορά, εργολάβος, σιδηρά πύλη, υπερτίμηση, εργασίες, πρόταση, αποζημίωση, μικρή,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, Υπουργείο Στρατιωτικών, αίτημα, πυρίτιδα, χορήγηση, ισοπέδωση,
Κύριλλος, ηγούμενος, Μονή Πεντέλης, χορηγία, υλικό, ακατέργαστο, λατομείο, Πεντέλη, ευχαριστίες, δίπλωμα, μετάλλιο, ευεργέτες,
Ηρακλής Μητσόπουλος, ασφάλεια, πρόβλημα, κιβώτια, φύλαξη, χώρος,
Δημοτικός εισπράκτωρ Αθηναίων, ύδωρ, πόσιμο, παροχή, δήλωση, έγγραφη,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, δαπάνες, ισοπέδωση, πλατεία,
Διεύθυνσις, Διοικητική αστυνομία Αθηνών και Πειραιώς, αναφορά, κατασκευή, πεζοδρόμια, δαπάνη, οδός Σταδίου.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.