Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122460 330 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
662.6
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
142 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 7 έγγραφα στα Γαλλικά και 1 στα Γερμανικά. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται κατά προσέγγιση 5 έγγραφα του έτους 1853, 4 έγγραφα του έτους 1854, 1 έγγραφο του έτους 1856, 7 έγγραφα του έτους 1857, 3 έγγραφα του έτους 1858, 6 έγγραφα του έτους 1859, 7 έγγραφα του έτους 1864 και 4 έγγραφα του έτους 1865.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Λύσανδρος Καυτατζόγλου, αρχιτέκτονας, Πανεπιστήμιο, οικοδομή, επιδιορθώσεις, στέγη, έξοδα, οικία Μανούση, Οικία Χριστοδούλου, επισκευές, Δογαρόπουλος, επιστάτης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, φύλαξη, νυχτοφύλακας, κλητήρες, πλεονάζον προσωπικό, Μιλτιάδης Βενιζέλος, αντιπρύτανης, Ιωάννης Παπαδάκης, φοιτητής, αίτημα, δωρεάν διαμονή, ενοίκιο, οικία του Πανεπιστημίου, πώληση οικιών, Δήμαρχος Αθηναίων, αυλές, περίφραξη, κήπος, καλλιέργεια, Τράπεζα της Ελλάδος, πιστωτική, Θεόδωρος Δεληγιάννης, πρέσβης, Παρίσι, αλεξικέραυνο, παραγγελία, δαπάνες, κατάλογος, Simon-Claude Constant-Dufeux, αρχιτέκτονας, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, ασφάλεια, πυρκαγιά, «Ο Φοίνιξ», ασφαλιστική εταιρία, όροι, συμβόλαιο, Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, πάπυρος, συντήρηση, επιδιόρθωση, ωρολόγιο, Wagner, ωρολογοποιός, Ιωάννης Παπαδάκης, καθηγητής, φορτωτική, Αρχαιολογική Εταιρία, Μουσείο, συλλογή, αρχαιότητες, ιερογλυφικά, παραλαβή, λόχος πυροσβεστών, πυροσβέστες, καταθλιπτική αντλία, εξαρτήματα, Αρσάκειο Παρθεναγωγείο, Χάνσεν (Hansen), αρχιτέκτονας, τοποθέτηση, ωρολόγιο, ακαδημαϊκή σύγκλητος, ανταλλαγή, Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, αρχαιότητες, Βαλέτας, κληροδότημα
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.