Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122586 316 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
663.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
210 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, ασφάλεια, ανανέωση, Αδριατική Ένωση, Εθνική Τράπεζα, διοικητής, λογαριασμοί, αντίγραφα, καταθέσεις, Νικόλαος Διομήδης, γενικός γραμματέας, απολογισμός, δαπάνες, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, εργασίες, πληρωμές, εντολές, προϋπολογισμός, έξοδα, κιγκλίδες, κατασκευή, εξετάσεις, δωμάτιο, αίθουσα, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, υπολογισμός, εργαστήριο, κατασκευή, περιουσία, κλητήρας, ενοικιάσεις, μετακομίσεις, αμφιθέατρο, κατασκευή, Δημοτικό Νοσοκομείο, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, διευθυντής, Χειρουργική, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, Χημείο, Παπαδοπούλειο λύκειο, Ανατομείο, συμβόλαιο, οικοδομικά σχέδια, Ερνέστος Τσίλλερ (Ernst Ziller), δήμαρχος, Αθήνα, φόρος, απαλλαγή, ύδατα, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, ακατάλληλα δωμάτια (αίθουσες), Εθνική Βιβλιοθήκη, Σταμάτιος Κόμνος, έφορος, επιστημονικοί κατάλογοι, ξυλουργικές εργασίες, έξοδα, προϋπολογισμός, εικόνες, πίνακες, ανάρτηση, Ελληνική Επανάσταση, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, καθίσματα, αλλαγή, χορήγηση, σκευοθήκη, συλλογή, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, αλεξικέραυνα, τοποθέτηση, αποπεράτωση, αγοραπωλησίες, συμβόλαιο, Γρηγόριος Παπαδόπουλος, εκπαιδευτήριο, πλειστηριασμός
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.