Ό,τι αφορά Οικονομική Διαχείριση Χρημάτων και Κινητού Υλικού (Διαγωνισμός Γραφικής Ύλης)

Υποφάκελος uoadl:125105 213 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ό,τι αφορά Οικονομική Διαχείριση Χρημάτων και Κινητού Υλικού (Διαγωνισμός Γραφικής Ύλης)
Παρουσίαση περιεχομένου:


Έγγραφα
σχετικά με διαγωνισμούς για υλικοτεχνική
υποδομή και άλλες δαπάνες
Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
565.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
116 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Λούρος, Αντιπρύτανης, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις, ισολογισμοί, απολογισμοί, 1920-1921, κρατήσεις, εισπράξεις, δάνεια, επιδόματα, υπάλληλοι, πληρωμές
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης, πιστώσεις, γραφική ύλη, δίδακτρα, απαλλαγές, φοιτητές, πρόσφυγες
Χρήστος Ανδρούτσος, Κοσμητεία, Θεολογική Σχολή
Μενέλαος Σακορράφος, Αστυκλινική, πληρωμές, ενοίκια
Αιτήσεις, φοιτητές
Αιτήσεις, ιδιώτες, προσφορές
Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Ελεγκτικόν Συνέδριον, θεωρήσεις, εντάλματα πληρωμών, πρακτικά
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116