Προϋπολογισμός - Απολογισμός Πανεπιστημίου, Αιτήσεις Καθηγητών Εγκρίσεως Δαπάνης περί του Εγγραπτέου Κονδυλίου για Προϋπολογισμό

Υποφάκελος uoadl:125370 259 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προϋπολογισμός - Απολογισμός Πανεπιστημίου, Αιτήσεις Καθηγητών Εγκρίσεως Δαπάνης περί του Εγγραπτέου Κονδυλίου για Προϋπολογισμό
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τα οικονομικά του πανεπιστημίου (προϋπολογισμοί – απολογισμοί – δαπάνες – κονδύλια κ.λπ.)

Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
598.7
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
19 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προϋπολογισμός
Απολογισμοί
Δαπάνες
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης, πληρωμές
Κωνσταντίνος Λούρος,Αντιπρύτανης, δαπάνες

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19