Εγκαταστάσεις (Φωταερίου - Θερμάνσεως)

Υποφάκελος uoadl:126192 307 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εγκαταστάσεις (Φωταερίου - Θερμάνσεως)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εγκατάσταση θέρμανσης στους χώρους του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
632.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
25 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Έργα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείον Δικαιοσύνης, ηλεκτροδότηση
Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρία
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης, τιμολόγηση, φωταέριο, ρεύμα, έργα, εγκαταστάσεις, τηλεφωνία
Υπουργείον Συγκοινωνίας
Κωνσταντίνος Μελισσηνός, Παθολογικόν Ανατομείον
Κωνσταντίνος Σάββας, Εργαστήριον Υγιεινής και Μικροβιολογίας
Κωνσταντίνος Λούρος, Αντιπρύτανης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25