'Εκβαση των νεογνών που διακομίζονται σε ΜΕΝΝ στην Αττική και παράγοντες που την επηρεάζουν

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305549 1929 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-06
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Μούσκου Στέλλα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ιακωβίδου Νικολέττα Επίκουρη Καθηγήτρια, Μπακούλα-Τζουμάκα Χρύσα Ομότιμη Καθηγήτρια, Γούναρης Αντώνης Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
'Εκβαση των νεογνών που διακομίζονται σε ΜΕΝΝ στην Αττική και παράγοντες που την επηρεάζουν
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Outcome of neonates who were transported in Attica's NICU and factors that influence
Περίληψη:
Εισαγωγή: Στην Ελλάδα λόγω των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων και της κατανομής των
κέντρων περιγεννητικής φροντίδας, η διακομιδή νεογνών αποτελεί αναγκαιότητα.
Σκοπός: Η καταγραφή των επιπλοκών που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της
διακομιδής, η έκβαση των νεογνών που διακομίζονται σε ΜΕΝΝ στην Αττική και η
συσχέτισή τους με διάφορους παράγοντες.
Υλικό-Μέθοδος: 677 νεογνά διακομίστηκαν από 1/1/2009-31/12/2009 σε ΜΕΝΝ της
Αττικής. Για τη στατιστική επεξεργασία, χρησιμοποιήθηκε το SPSS-20, x2-test,
έλεγχος McNemar και πολλαπλή λoγαριθμιστική παλινδρόμηση.
Αποτελέσματα: Το 22,2% των νεογνών παρουσίασε μία ή περισσότερες επιπλοκές,
υποθερμία(5,9%), υπογλυκαιμία(5,9%) και την ανάγκη για επείγουσα τοποθέτηση
αγγειακής γραμμής(5,2%). Επιδείνωση των επιπλοκών κατά τη διάρκεια της
διακομιδής (27,8%) παρατηρήθηκε στις επιπλοκές που οφείλονται σε διαταραχές στη
θερμορύθμιση και στη χορήγηση γλυκόζης. Όσον αφορά στην έκβαση των νεογνών,
κατέληξαν 24 νεογνά(3,4%) ενώ παρουσίασαν ΣΑΔ(29%) και εγκεφαλική αιμορραγία(8,
7%).
Ανεξάρτητα από το είδος της διακομιδής, μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης επιπλοκών
και συσχέτιση με την έκβαση, είχαν τα νεογνά με ΗΚ32 εβδομάδες, ΒΓ1500 gr ή
μεταφέρθηκαν την 1η ημέρα ζωής
Συμπεράσματα: Τα νεογνά με ΗΚ32 εβδομάδες, ΒΓ1500 gr, με επιπλοκές κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης και αυτά που μεταφέρθηκαν την 1η ημέρα ζωής έχουν
μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν επιπλοκές και χειρότερη έκβαση. Η
υποθερμία και η υπογλυκαιμία αποτελούν τις επιπλοκές που παρατηρούνται
συχνότερα.
Λέξεις-κλειδιά:
Νεογνό, Διακομιδή, Επιπλοκές, ΜΕΝΝ, Έκβαση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
291
Αριθμός σελίδων:
I-V, 1-187
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

document.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.