Μελέτη της απόπτωσης των περιφερικών λεμφοκυττάρων ως δείκτη αξιολόγησης της συγκέντρωσης τοξικών μεταβολιτών και αλλαγής της οξεοβασικής ισορροπίας των ιστών στους αθλητές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305562 1583 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-13
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Αναστασίου Ιωάννης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθηγητής Μανουράς Ανδρέας,Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντουλάκης Μανούσος,Αναπληρωτής Καθηγητής Κρέσπης Ευστάθιος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της απόπτωσης των περιφερικών λεμφοκυττάρων ως δείκτη αξιολόγησης της συγκέντρωσης τοξικών μεταβολιτών και αλλαγής της οξεοβασικής ισορροπίας των ιστών στους αθλητές
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of the apoptosis of peripheral lymphocytes as a marker of evaluation of the level of toxic metabolites and change of acidobasic balance of tissues in athletes
Περίληψη:
Η απόπτωση των λεμφοκυττάρων του περιφερικού αίματος σχετίζεται με την απάντηση
του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού σε διάφορες καταστάσεις που
προκαλούν στρες, όπως οι συστηματικές λοιμώξεις και οι χειρουργικές επεμβάσεις.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των μεταβολών της απόπτωσης των
λεμφοκυττάρων του περιφερικού αίματος μετά από έντονη σωματική άσκηση και η
συσχέτισή τους με τα επίπεδα της μεταβολικής οξέωσης, αλλά και με την επίδοση
των αθλητών.
Στη μελέτη, συμμετείχαν 2 ομάδες αρρένων κολυμβητών, ηλικίας 21,3 ± 1,37 ετών
(μέση τιμή ± τυπική απόκλιση), 15 ερασιτέχνες και 15 ασχολούμενοι με
πρωταθλητισμό, οι οποίοι διήνυσαν, σε μέγιστη ένταση, 8 αποστάσεις των 50 μ.
Σε όλους τους συμμετέχοντες, μελετήθηκε η απόπτωση των περιφερικών
λεμφοκυττάρων (με κυτταρομετρία ροής και σήμανση με αννεξίνη V - PI), τα
επίπεδα γαλακτικού οξέος, καθώς και άλλες παράμετροι πριν την άσκηση και 3
λεπτά, 1 ώρα και 3 ώρες μετά την άσκηση.
Υπήρξε σημαντικά μεγαλύτερος βαθμός μεταβολικής οξέωσης στους αρχάριους έναντι
των κολυμβητών, με αυξημένη συγκέντρωση γαλακτικού οξέος (1,64±0,59 έναντι
1,22±0,36 mmol/L αντίστοιχα, p=0,027) και χαμηλότερα επίπεδα pH (7,36±0,03
έναντι 7,39±0,02 αντίστοιχα, p=0,004), 3 ώρες μετά τη δοκιμασία. Το ποσοστό και
ο απόλυτος αριθμός των ολικών λεμφοκυττάρων παρουσίασαν σημαντική μείωση μετά
την άσκηση και στις 2 ομάδες. Οι αρχάριοι κολυμβητές, ωστόσο, παρουσίασαν μια
σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού των πρώιμα αποπτωτικών λεμφοκυττάρων,
σε όλες τις χρονικές στιγμές, έναντι των αθλητών (10,02% έναντι 7,24%
αντίστοιχα στις 3 ώρες μετά την άσκηση, p=0,012). Όσο μεγαλύτερη ήταν η
συγκέντρωση γαλακτικού οξέος τόσο μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό των πρώιμα
αποπτωτικών λεμφοκυττάρων (r=0,482, p=0,008), ενώ ο ρυθμός απόπτωσης δεν φάνηκε
να σχετίζεται με τον μέσο χρόνο των κολυμβητών.
Η έντονη άσκηση αυξάνει την απόπτωση των λεμφοκυττάρων του περιφερικού αίματος,
ως απάντηση του οργανισμού στο σωματικό στρες. Οι αθλητές που προπονούνται
συστηματικά διαχειρίζονται καλύτερα τη σωματική καταπόνηση, όπως αυτή
εκφράζεται από τη μικρότερη απόπτωση και μεταβολική οξέωση έναντι των αρχαρίων.
Ο ρυθμός απόπτωσης, ωστόσο, δεν φαίνεται, από την παρούσα μελέτη, να έχει
προγνωστική αξία ως προς την αθλητική επίδοση.
Λέξεις-κλειδιά:
Απόπτωση, Περιφερικά λεμφοκύτταρα, Γαλακτικό οξύ, Αθλητική επίδοση , Αθλητιατρική
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
104
Αριθμός σελίδων:
147