Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στα παιδιά από την πολλαπλή σκήρυνση (Π.Σ.) πάσχοντος γονέα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305572 1427 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-29
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Τσιάντης Άλκης Κωνσταντίνος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Γ. Χρούσος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στα παιδιά από την πολλαπλή σκήρυνση (Π.Σ.) πάσχοντος γονέα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
When a parent suffers from multiple sclerosis: psychosocial effects on children and adolescents
Περίληψη:
Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ), αποτελεί, μια από τις πιο συχνές χρόνιες
εκφυλιστικές νόσους του ΝΣ που προσβάλλει άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας (σε
μεγαλύτερο ποσοστό γυναίκες) και έχει προϊούσα και συχνά απρόβλεπτη πορεία. Η
πρόγνωση της σε μερικές περιπτώσεις είναι βαριά οδηγώντας σε σοβαρή αναπηρία.
Κατ’ αναλογία με τις υπόλοιπες χρόνιες νόσους και η ΠΣ προξενεί σοβαρές αλλαγές
στην οικογενειακή ζωή και λειτουργικότητα αποτελώντας σοβαρή πρόκληση για τις
ψυχικές εφεδρείες των μελών και δοκιμάζει την ικανότητα προσαρμογής τους
(coping) ως σύνολο αλλά και του καθενός ξεχωριστά. Οι επιπτώσεις της χρόνιας
αυτής νόσου σχετίζονται με τους περιορισμούς που ενσκήπτουν λόγω της εμφάνισης
των συμπτωμάτων και σωματικών περιορισμών (π.χ. πόνος, διαταραχές στην
κινητικότητα), οικονομικών δυσχερειών και πιθανής οικονομικής εξάρτησης από
τρίτους (απώλεια εργασίας, κόστος θεραπείας και υποστήριξης), σεξουαλικές
διαταραχές κ.α.
Παρόμοιες εκδηλώσεις εμφανίζονται και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ειδικά
όταν υπάρχει «συνομωσία σιωπής» γύρω από τη νόσο. Τα παιδιά (όπως και οι
σύντροφοι) συχνά αισθάνονται παραγκωνισμένα ως προς τις ανάγκες τους (σωματικές
και συναισθηματικές) με κίνδυνο να εμφανίσουν είτε σωματικά συμπτώματα (λόγω
σωματοποίησης του άγχους ή καταθλιπτικής συμπτωματολογίας) είτε/και ένα ευρύ
φάσμα ψυχικών δυσκολιών.
Στην παρούσα μελέτη διερευνώνται οι επιπτώσεις από την ΠΣ πάσχοντος γονέα στην
ψυχοκοινωνική υγεία 57 παιδιών και εφήβων, ηλικίας 4 έως 17 ετών, καθώς και της
οικογενειών τους. Μελετάται επίσης η ικανότητα προσαρμογής των παιδιών και
εφήβων στη νόσο του γονέα και των στρατηγικών προσαρμογής που υιοθετούνται σε
ατομικό επίπεδο και επίπεδο οικογένειας καθώς και πως αυτές οι παράμετροι
σχετίζονται με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά π.χ. λειτουργικότητα οικογένειας.
Επίσης γίνεται προσπάθεια να αναζητηθούν οι πιθανοί προστατευτικοί παράγοντες
στη ζωή του παιδιού και της οικογένειας που μπορούν να μειώσουν ή και να
ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις της χρόνιας νόσου του γονέα.
Λέξεις-κλειδιά:
Xρόνια νόσος, Πολλαπλή σκλήρυνση, Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, Προστατευτικοί παράγοντες, Στρατηγικές προσαρμογής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
85
Αριθμός σελίδων:
183
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

document.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.