Ανατομική μελέτη των κρημνών διατιτρωσών κλάδων άνω και κάτω γλουτιαίων αγγείων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305636 241 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-23
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Γεωργαντοπούλου Ανθή-Αγγελική
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ο. Καθηγητής Αλκιβιάδης Κωστάκης, Ο. Καθηγητής Όθων Παπαδόπουλος, Καθηγήτρια Χαρά Σπηλιοπούλου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανατομική μελέτη των κρημνών διατιτρωσών κλάδων άνω και κάτω γλουτιαίων αγγείων
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Α
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η χρήση ελεύθερων κρημνών SGAP και IGAP θεωρείται μία από τις
δυσκολότερες τεχνικές στη μικροχειρουργική.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να περιγράψει και να συγκρίνει την
μικροαγγειακή ανατομία των δύο αυτών περιτονιοδερματικών κρημνών.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 30 κρημνοί (15 SGAP και 15 IGAP) σε 22 φρέσκα
πτώματα. Η ανάσπαση έγινε αρχικά υπό μορφή μυοδερματικού κρημνού, διατέμνοντας
τα άνω ή κάτω γλουτιαία αγγεία στο επίπεδο του μείζονος ισχιακού τρήματος.
Κατόπιν έγινε ανεύρεση όλων των perforators και παρασκευή του κυρίαρχου
perforator έως το σημείο διατομής του αγγειακού μίσχου.
Αποτελέσματα: Ο μέσος αριθμός perforators ήταν παρόμοιος στους δύο κρημνούς
(επτά). Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο ολικό μήκος των αγγείων
SGAP(9.8cm) και IGAP(13.36cm). Η διαφορά αυτή συσχετίζεται σημαντικά και
οφείλεται στη διαφορά του ενδομυικού μήκους των αγγείων. Δε βρέθηκε στατιστικά
σημαντική διαφορά στη διάμετρο άνω και κάτω γλουτιαίων αγγείων. Η ιερή
περιτονία ανευρίσκεται και στους δύο κρημνούς αλλά με σημαντικές διαφορές ως
προς το πάχος αυτής και το ποσό του λίπους εν τω βάθει αυτής. Το τυπικό
περίπλοκο υπομυικό φλεβικό πλέγμα των κρημνών SGAP δεν απαντάται ποτέ στους
κρημνούς IGAP. Πέντε άνω γλουτιαίοι κρημνοί βρέθηκαν να έχουν, στο κάτω ήμισυ,
perforators από την κάτω γλουτιαία αρτηρία (κυρίαρχοι perforators σε δύο
περιπτώσεις). Επίσης, αναφέρουμε μία ανατομική επικοινωνία άνω και κάτω
γλουτιαίων αγγείων εν τω βάθει του απιοειδούς μυός και μία περίπτωση
αθηρωμάτωσης της κάτω γλουτιαίας αρτηρίας.
Συμπέρασμα: Η μελέτη μας συμβάλλει στην κατανόηση της ανατομίας των κρημνών
SGAP και IGAP, που αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή
τους στην κλινική πράξη.
Λέξεις-κλειδιά:
Αγγειακή ανατομία, Γλουτιαίοι κρημνοί, Κρημνοί διατιτραινουσών κλάδων, Άνω γλουτιαία αγγεία, Κάτω γλουτιαία αγγεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
84
Αριθμός σελίδων:
131