Ανάλυση πολυμορφισμών και προσδιορισμός γονιδίων που εμπλέκονται στην οστεοπόρωση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308640 448 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-06-27
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Κορομηλά Θεοδώρα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Επ. Καθηγήτρια Παναγούλα Κόλλια, Αν. Καθηγήτρια Βασιλική Αλεπόρου-Μαρίνου, Αν. Καθηγήτρια Ζωή Νταϊλιάνα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση πολυμορφισμών και προσδιορισμός γονιδίων που εμπλέκονται στην οστεοπόρωση
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η οστεοπόρωση είναι μια πολυπαραγοντική ασθένεια με σημαντικό γενετικό
υπόβαθρο. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές μελέτες οι οποίες έδειξαν ότι
οι γενετικοί παράγοντες έχουν καθοριστικό ρόλο στην παθογένεια της ασθένειας
Με βάση τα παραπάνω στην παρούσα διδακτορική διατριβή, χρησιμοποιήθηκαν 550
δείγματα περιφερικού αίματος και 82 οστικά τεμάχια από μετεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες με οστεοπόρωση, καθώς και 150 δείγματα περιφερικού αίματος από άτομα
ομάδας ελέγχου και μελετήθηκαν τα ακόλουθα:
α) η αλληλουχία των γονιδίων CER1, TOB1 και DKK1 σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
με οστεοπόρωση, αλλά και σε υγιείς (ομάδα ελέγχου) για εύρεση πολυμορφισμών, β)
η συσχέτιση των ανωτέρω γονιδίων με κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών που
επηρεάζουν την οστεοπόρωση, αλλά και με οστικούς μεταβολικούς δείκτες, γ) η
ταυτοποίηση και συσχέτιση νέων γενετικών τόπων με την οστική πυκνότητα και τους
διαφόρους τύπους καταγμάτων με GWAS, δ) η μελέτη προτύπου έκφρασης 113 γονιδίων
που συμμετέχουν στο σηματοδοτικό μονοπάτι TGFβ-BMP με τη χρήση μικροσυστοιχιών
και ε) ο προσδιορισμός της έκφρασης των γονιδίων BMP2 και RUNX2, που κατέχουν
σημαντικό ρόλο στο προαναφερθέν σηματοδοτικό μονοπάτι, καθώς επίσης και του
συστήματος OPG-RANK-RANKL, με τη μέθοδο της ποσοτικής RT-PCR πραγματικού χρόνου.
Συμπερασματικά, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έκφρασης των γονιδίων των
σηματοδοτικών μονοπατιών TGFβ-BMP καθώς και του RANK-RANKL-OPG, σε συνδυασμό με
τους πολυμορφισμούς των γονιδίων που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούν: α) να
συμβάλλουν στην κατανόηση των μηχανισμών που εμπλέκονται στην οστική αναδόμηση
και β) να χρησιμοποιηθούν ως προγνωστικοί-διαγνωστικοί δείκτες με σκοπό την
εξατομικευμένη θεραπεία της οστεοπόρωσης.
Λέξεις-κλειδιά:
Οστεοπόρωση, Πολυμορφισμός, Σηματοδοτικό μονοπάτι, Οστικοί δείκτες, Οστική μάζα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
165
Αριθμός σελίδων:
(8), 260