Αρχαιογεωμορφολογικές έρευνες στην περιοχή της Β.Α. Πελοποννήσου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308739 411 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-06-21
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Μέξια Κωνσταντίνα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Λειβαδίτης Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής, Μαριολάκος Ηλίας Ομότιμος Καθηγητής, Βαλαβάνης Πάνος Καθηγητής Τμήματος Αρχαιολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αρχαιογεωμορφολογικές έρευνες στην περιοχή της Β.Α. Πελοποννήσου
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η γεωαρχαιολογική μελέτη τμήματος
της βορειοανατολικής Πελοποννήσου και συγκεκριμένα της παράκτιας ζώνης μεταξύ
των οικισμών Βέλου και Άσσου, η οποία περιορίζεται προς την ενδοχώρα, προς
νότο, από τους ορεινούς όγκους Φαρμακά, Ξεροβούνι, Μεγαλοβούνι, Τρίκορφο και
Ψηλή Ράχη που συνιστούν και το όριο με τον νομό Αργολίδας .

Η περιοχή αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο χώρο της Κορινθιακής λεκάνης που με τη
σειρά του αποτελεί ένα περιβάλλον με ιδιόμορφα γεωλογικά χαρακτηριστικά. Στο
χώρο μελέτης επιχειρείται η διερεύνηση των μηχανισμών απόθεσης και διάβρωσης,
σε σχέση με το τεκτονικό και γεωμορφολογικό καθεστώς της ευρύτερης περιοχής και
παρουσιάζεται η όσο το δυνατόν πιστότερη αποτύπωση της οικιστικής ανάπτυξης του
χώρου από την εποχή του Λίθου μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους,. Σκοπός είναι να
εξαχθούν συμπεράσματα για την εξέλιξη του αναγλύφου στο πρόσφατο γεωλογικό
παρελθόν (Ανώτερο Ολόκαινο).


Η πραγματοποιηθείσα γεωμορφολογική και τεκτονική ανάλυση καθώς και η μελέτη της
ανάπτυξης και εξέλιξης της ζωής στην περιοχή με βάση αρχαιολογικές έρευνες
παρείχε στοιχεία για τη μορφή του αναγλύφου στην πορεία του χρόνου. Οι κύριοι
παράγοντες διαμόρφωσης του αναγλύφου - η έντονη τεκτονική δραστηριότητα και η
οπισθοδρομούσα διάβρωση - δεν αποτέλεσαν λόγο άμεσης εγκατάλειψης της περιοχής,
δεδομένου ότι πρόκειται για βραδεία φαινόμενα που δεν επηρεάζουν άμεσα σε
ανθρώπινη κλίμακα. Η επίδραση τους γίνεται όμως φανερή στην πορεία του χρόνου
με την εγκατάλειψη, τη μετακίνηση ορισμένων θέσεων ή και τη δημιουργία νέων.
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχαιογεωμορφολογία, ΒΑ Πελοπόννησος - Νεμέα, Οπισθοδρομούσα διάβρωση, Οικιστικές εγκαταστάσεις, Πλειστόκαινο - Ολόκαινο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
120
Αριθμός σελίδων:
274