Διασύνδεση ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με δορυφορικά δίκτυα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308812 430 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-04-16
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Λυγίζου Αναστασία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Λάζαρος Μεράκος Καθηγητής (Επιβλέπων), Γεώργιος Στεφάνου Επίκ. Καθηγητής, Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης Αναπλ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διασύνδεση ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με δορυφορικά δίκτυα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Interconnection between a Satellite Interactive Network and wireless broadband networks
Περίληψη:
Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή πραγματεύεται το πρόβλημα της διασύνδεσης μεταξύ
ενός Δορυφορικού Διαδραστικού Δικτύου και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων. Η
εκχώρηση της χωρητικότητας στις τελικές συνδέσεις του ευρυζωνικού δικτύου
γίνεται μετά από χρονικό διάστημα 500 msec από τη στιγμή που στάλθηκε το
αντίστοιχο αίτημα από το αντίστοιχο δορυφορικό τερματικό. Οι περισσότερες
υπηρεσίες πραγματικού χρόνου δεν μπορούν να ανεχθούν τόσο μεγάλες
καθυστερήσεις. Για το λόγο αυτό εισάγουμε την λογική της πρόβλεψης των αναγκών
των συνδέσεων κατά την αίτηση της χωρητικότητας.
Ο προτεινόμενος μηχανισμός διασύνδεσης αποτελείται από τρία τμήματα: το πρώτο
είναι υπεύθυνο για τη διευθέτηση των αιτήσεων χωρητικότητας, το δεύτερο είναι
υπεύθυνο για την εκχώρηση χωρητικότητας ανά δορυφορικό τερματικό, και το τρίτο
είναι υπεύθυνο για τον διαμοιρασμό της δοσμένης χωρητικότητας στους συνδρομητές
του ευρυζωνικού δικτύου. Στην συνέχεια της διατριβής μας, βελτιώνουμε και τα
τρία τμήματα του προτεινόμενου μηχανισμού, ειδικά όσο αφορά κίνηση πραγματικού
χρόνου που έχει μικρότερες ανοχές σε καθυστερήσεις. Χρησιμοποιούμε τον NLMS
αλγόριθμο πρόβλεψης στο πρώτο τμήμα του μηχανισμού, επεκτείνουμε το δεύτερο
τμήμα ώστε η κατανομή των χρονοθυρίδων να γίνεται σε MFTDMA, και, βελτιώνουμε
τον χρονοπρογραμματιστή που λειτουργεί στο τρίτο τμήμα, ώστε ο διαμοιρασμός της
χωρητικότητας στις συνδέσεις πραγματικού χρόνου του ευρυζωνικού δικτύου να
γίνεται βάσει μετρικών αντίληψης ποιότητας.
Λέξεις-κλειδιά:
Χρονοπρογραμματισμός, Ποιότητα υπηρεσίας, Αντίληψη ποιότητας, Πρόβλεψη βίντεο, Διασύνδεση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
21-25
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
63
Αριθμός σελίδων:
184