Μελέτη υδατικής κατάστασης και μικροαναγλύφου φυτικών ιστών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309139 541 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βοτανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-05-20
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Κούκου Δανάη-Ιωάννα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Σοφία Ριζοπούλου Αν. Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα), Μαρία-Σόνια Μελετίου-Χρήστου Λέκτορας, Κώστας Φωτάκης Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη υδατικής κατάστασης και μικροαναγλύφου φυτικών ιστών
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Water status and microsculpturing of plant tissues
Περίληψη:
Σε επιφάνειες φυτικών ιστών έχουν ανακαλυφθεί ενδιαφέρουσες ιδιότητες
(υδρόφοβες, υδρόφιλες) που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση συνθηκών από περιβάλλον
των ενδιαιτημάτων των φυτών. Αυτές οι ιδιότητες οφείλονται στην δομή του
αναγλύφου των επιφανειών, αλλά και στην χημική σύστασή τους. Η ύπαρξη μικρο-
και νανο-δομών στις επιφάνειες των φύλλων, που αποτελούν και το όριο των φυτών
με το περιβάλλον, σχετίζεται με τη συνεχή καταπόνηση από περιβαλλοντικές
συνθήκες, που έχει ως αποτέλεσμα τα φυτά να αναπτύσσουν προσαρμοστικούς
μηχανισμούς με την συμβολή της φυσικής επιλογής. Αντικείμενο της παρούσας
διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της υδατικής κατάσταση φυλλικών
επιφανειών Μεσογειακών φυτών, σε σύγκριση με ορισμένα ξενικά είδη, και ο
συνολικός χαρακτηρισμός της υδατικής κατάστασης και των επιφανειών ως προς την
διαβρεξιμότητά τους. Το ανάγλυφο των άνω και κάτω φυλλικών επιφανειών 14 ειδών
παρατηρήθηκαν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, πριν και μετά την αφαίρεση
των επιφανειακών κηρών. Ακολούθησαν μετρήσεις της γωνίας επαφής σταγόνων νερού
με τις φυλλικές επιφάνειες, υστέρησης της γωνίας επαφής, γωνίας ολίσθησης,
επιφανειακής ενέργειας και συγκράτησης νερού. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ανάλυση
της σύστασης των λιπαρών οξέων του μίγματος των κηρών που αφαιρέθηκαν από τις
φυλλικές επιφάνειες, καθώς και των ολικών λιπών των φύλλων, με χρήση αέριας
χρωματογραφίας.
Λέξεις-κλειδιά:
Φύλλα φυτών, Υδρόφοβη επιφάνεια, Διαβρεξιμότητα, Λιπαρά οξέα, Επιφανειακή ενέργεια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
241
Αριθμός σελίδων:
xii, 214