Υπολογισμός διεγερμένων καταστάσεων πολυηλεκτρονιακών συστημάτων με τη μέθοδο της διευρυμένης Hartree-Fock. Σύγκριση με άλλες μεθόδους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309485 312 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-04-11
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Τάσση Μαρία-Κλεοπάτρα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Σταύρος Θάνος Ερευνητής Α΄ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γεώργιος Τριμπέρης Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Παρασκευαϊδης Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπολογισμός διεγερμένων καταστάσεων πολυηλεκτρονιακών συστημάτων με τη μέθοδο της διευρυμένης Hartree-Fock. Σύγκριση με άλλες μεθόδους
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Calculation of excited states of many electron systems with the approach “Extended Hatree-Fock”. Comparison with other methods
Περίληψη:
Η ανάπτυξη της κβαντικής μηχανικής τον περασμένο αιώνα σε συνδυασμό με την
ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστών έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη θεωρητικών μεθόδων οι
οποίες συμβάλλουν, σε συνδυασμό με τις πειραματικές διαδικασίες, στην
πληρέστερη κατανόηση των ιδιοτήτων της ύλης. Στην παρούσα διδακτορική
διατριβή προτείνεται μια μέθοδος υπολογισμού των απλά και διπλά διεγερμένων
καταστάσεων ατόμων και μορίων, η οποία δίνει μια ικανοποιητική εκτίμηση των
ενεργειών διέγερσης ενώ ταυτόχρονα είναι και υπολογιστικά φθηνή. Η προσέγγιση
που προτείνεται είναι μιας ορίζουσας Slater (SD) και βασίζεται στις εξισώσεις
της μη περιορισμένης Hartree-Fock. Πιο συγκεκριμένα, η διεγερμένη SD
κατασκευάζεται δημιουργώντας ένα ή δύο σωματίδια (ανάλογα με το αν αναφερόμαστε
σε απλή ή διπλή διέγερση) στον υπόχωρο που αποτελείται από μη κατειλημμένα
τροχιακά και μία ή δύο οπές αντίστοιχα στον υπόχωρο των κατειλημμένων. Στην
συνέχεια αυτά τα τροχιακά προσδιορίζονται μέσω της θεωρίας των μεταβολών
ξεχωριστά στον κάθε υπόχωρο. Η ακρίβεια της μεθόδου διαπιστώνεται με την
εφαρμογή της σε άτομα και μόρια.
Λέξεις-κλειδιά:
Διεγερμένες καταστάσεις, Ορίζουσα Slater, Hartree-Fock, Μη κατειλημμένα τροχιακά, Κατειλημμένα τροχιακά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
87
Αριθμός σελίδων:
[4], viii, 103