'Εκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας και επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309794 2446 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-13
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Ευγενία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγήτρια Νικολοπούλου-Σταμάτη Πολυξένη
Πρωτότυπος Τίτλος:
'Εκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας και επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Exposure to electromagnetic fields, low frequency, and effects on the cardiovascular system.
Περίληψη:
Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι οι βιολογικές επιδράσεις της μη
ιοντίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, στον άνθρωπο. Η μελέτη θα εστιαστεί
στις καρδιαγγειακές μεταβολές που μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμα ή
μακροπρόθεσμα η έκθεση στη μη ιοντίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
παραθέτοντας έρευνες, πειράματα και αξιολογήσεις από εγκεκριμένους
επιστημονικούς φορείς. Ο προσδιορισμός της πιθανής επίδρασης της μη ιοντίζουσας
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον καρδιακό ρυθμό, ενδεχομένως να οδηγήσει σε
νέους δρόμους για την πρόβλεψη και διαχείριση επιπτώσεων και κατ' επέκτασιν
λήψη μέτρων για την προστασία ιδιαίτερων ομάδων πληθυσμού που εκτίθενται στην
εν λόγω ακτινοβολία.
Λέξεις-κλειδιά:
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας, Ιοντίζουσα ακτινοβολία, Μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, Όρια ασφαλούς έκθεσης, Καρδιαγγειακές παθήσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
70
Αριθμός σελίδων:
94
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.