'Έλεγχος της ποιότητας ζωής και της αποτελεσματικής χρήσης των εισπνεόμενων βρογχοδιασταλτικών σε ασθενείς με άσθμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309798 2179 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-12-01
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Ψαρρού Κασσιανή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καλαφάτη Μαρία, Παπαδημητρίου Λίλα, Κουσκούνη Ευαγγελία
Πρωτότυπος Τίτλος:
'Έλεγχος της ποιότητας ζωής και της αποτελεσματικής χρήσης των εισπνεόμενων βρογχοδιασταλτικών σε ασθενείς με άσθμα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Assess the quality of life and the effective use of inhaled bronchodilators by the patients who suffer from asthma
Περίληψη:
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της ποιότητας της ζωής
των ασθενών που πάσχουν από χρόνιο άσθμα και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης αυτών
στη σωστή χρήση και τεχνική των εισπνεόμενων βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων. Υλικό-
Μέθοδος: Στη μελέτη έλαβαν μέρος 150 χρόνιοι ασθενείς με άσθμα ηλικίας από
18-75 ετών, που επίσημη γλώσσα τους είναι τα ελληνικά. Χρησιμοποιήθηκαν δύο
αυτοσυμπληρώμενα ερωτηματολόγια. Το πρώτο αναφέρεται στις γνώσεις των ασθενών
για τη χρήση των εισπνεόμενων βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων και δημιουργήθηκε από
την ίδια την ερευνήτρια ενώ το δεύτερο το Asthma Quality of Life Questionnaire
αξιολογεί τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών. Αποτελέσματα:
Ο πρώτος κύριος παράγοντας της πρώτης ομάδας μεταβλητών «τρόπος χρήσης
βρογχοδιασταλτικής συσκευής» βρέθηκε να συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά
(p<0,05) με τους δύο κύριους παράγοντες της δεύτερης ομάδας μεταβλητών «βαθμός
περιορισμού ή αίσθηση συμπτωμάτων άσθματος και χρόνος αίσθησης φόβου,
ανησυχίας, απογοήτευσης λόγω συμπτωμάτων άσθματος». Ο δεύτερος κύριος
παράγοντας της πρώτης ομάδας μεταβλητών «εύκολη προετοιμασία και χρήση
βρογχοδιασταλτικής συσκευής-περιεκτικότητα κορτιζόνης» βρέθηκε να συσχετίζεται
στατιστικώς σημαντικά (p<0,05) με τους δύο κύριους παράγοντες της δεύτερης
ομάδας μεταβλητών, «βαθμός περιορισμού ή αίσθηση συμπτωμάτων άσθματος και
χρόνος αίσθησης φόβου, ανησυχίας, απογοήτευσης λόγω συμπτωμάτων άσθματος».
Συμπεράσματα: Η ορθή χρήση των εισπνεόμενων βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων από τα
άτομα τα οποία πάσχουν από άσθμα, έχει άμεση σχέση με την ποιότητα ζωής καθώς
βελτιώνει την καθημερινότητα τους. Επομένως, θα ήταν χρήσιμο να γίνεται σωστή
εκπαίδευση των ατόμων που πάσχουν από άσθμα ως προς τη χρήση των εισπνεόμενων
βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων από τους επαγγελματίες υγείας.
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα ζωής, Άσθμα, Εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά, Συμμόρφωση φαρμάκων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
136
Αριθμός σελίδων:
162
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

document.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.