Η ικανότητα των διασωστών στην εξασφάλιση αεραγωγού"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309815 1854 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-18
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Λεβέντης Χαράλαμπος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γ. Τρουμπής (επιβλέπων), Θ. Ξάνθος, Λ. Παπαδημητρίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ικανότητα των διασωστών στην εξασφάλιση αεραγωγού"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η διαχείριση του αεραγωγού αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες
προκλήσεις στην επείγουσα ιατρική. Ειδικά, το μη ιατρικό προσωπικό και κυρίως
οι διασώστες πολύ συχνά έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιου είδους καταστάσεις,
όπου το κάθε δευτερόλεπτο καθυστέρησης μπορεί να είναι σημαντικό για την
επιβίωση του ασθενούς.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Τρεις διαφορετικές τεχνικές εξετάστηκαν όσον αφορά την
εξασφάλιση του αεραγωγού από διασώστες, η ενδοτραχειακή διασωλήνωση, η συσκευή
LMA και η συσκευή I-GEL.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Tο ποσοστό επιτυχίας ήταν υψηλό για τις μάσκες I-GEL 100%, μέτριο
για τις LMA 95,8% και χαμηλό για την ενδοτραχειακή διασωλήνωση 76,4%. Επιπλέον,
υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης των διασωστών και του θεωρητικού
τους υπόβαθρου, καθώς επίσης και της προηγούμενης εμπειρία τους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Προτείνουμε να μην επιχειρείται η ενδοτραχειακή διασωλήνωση ως
μέθοδος διασφάλισης του αεραγωγού από τους διασώστες και να δοθεί μεγαλύτερη
έμφαση στην εκπαίδευση χρήσης υπεργλωττιδικών συσκευών και κυρίως της I-GEL. Οι
διασώστες θα πρέπει να εκπαιδεύονται συνεχώς σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο,
ενώ η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα πρέπει να
αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Λέξεις-κλειδιά:
Διασωλήνωση, Διασώστες, Αεραγωγός, Λαρυγκική μάσκα, Mάσκα i-gel
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
117
Αριθμός σελίδων:
127