48ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης νεφροπαθών ασθενών μεταξύ των συνεδριών αιμοκάθαρσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309834 604 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-24
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Πασσά Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Τσιούφης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
48ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης νεφροπαθών ασθενών μεταξύ των συνεδριών αιμοκάθαρσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
48hour recording of blood pressure of nephropathic patients the conference dialysis
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η αξιολόγηση και αντιμετώπιση της αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με
νεφρική νόσο τελικού σταδίου είναι συχνά αμφισβητούμενη
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της συμπεριφοράς της αρτηριακής
πίεσης των ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου οι οποίοι υποβάλλονται σε
χρόνια αιμοκάθαρση.
Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν 19 ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου.
Η περιπατητική αρτηριακή πίεση μετριόταν μία ώρα πριν την έναρξη της
αιμοκάθαρσης και ρυθμίστηκε να λαμβάνεται κάθε μισή ώρα και μέχρι την άφιξη των
ασθενών για την επόμενη συνεδρία αιμοκάθαρσης και συνολικά για 48 ώρες.
.Αποτελέσματα: Το βάρος σώματος πριν και μετά την αιμοκάθαρση ήταν 77.7±28.1 Kg
και 74.9±26.8 kg αντίστοιχα.Η περιπατητική συστολική/διαστολική αρτηριακή πίεση
αυξήθηκε, όχι σημαντικά, από 127.9±22.4/71.7±12.8 mmHg σε 129.3±18.6/71.6±11.5
mmHg (p>0.05) από το πρώτο στο δεύτερο 24ωρο. Η μέση μεταβολή της πίεσης από
την ημερήσια στην νυχτερινή περίοδο ήταν 1.6±7.9% το πρώτο 24ωρο και μειώθηκε
περισσότερο σε -0.94±6.9% το δεύτερο 24ωρο. Σύμφωνα με αυτό το πρώτο 24ωρο μόνο
3(16%) ασθενείς παρουσίασαν dipping και μειώθηκαν σε 1(5%) ασθενή την επόμενη
μέρα. Non-dippers ήταν 8 (42%) ασθενείς το πρώτο 24ωρο και 9 (48%) το δεύτερο
24ωρο. Ενώ 8 (42%) ασθενείς χαρακτηρίστηκαν ως risers το πρώτο 24ωρο και
9(47%) ασθενείς το δεύτερο 24ωρο.
Συμπεράσματα: Η συστολική αρτηριακή πίεση την ημέρα δε μεταβάλλεται σημαντικά
κατά τη διάρκεια της 48ωρης περιόδου, από τη μία συνεδρία αιμοκάθαρσης στην
άλλη. Το ποσοστό των non dipper και riser ασθενών παραμένει υψηλό στους
ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση.
Λέξεις-κλειδιά:
Αιμοκάθαρση, Υπέρταση, Αρτηριακή πίεση, Ζωτικά σημεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
149
Αριθμός σελίδων:
81