Αγγειακές παραλλαγές στεφανιαίων αρτηριών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309840 479 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-14
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Τούσης Ευθύμιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναπληρωτής Καθηγητής / Τσιούφης Κωνσταντίνος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αγγειακές παραλλαγές στεφανιαίων αρτηριών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Vascular variations coronary arteries
Περίληψη:
Οι πρόσφατες τεχνικές εξελίξεις στην αξονική τομογραφία έχουν βελτιώσει την
ποιότητα της εικόνας, τη διαγνωστική απόδοση και την ακρίβεια της
στεφανιογραφίας. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να είναι γνώστες όχι μόνο της
φυσιολογικής ανατομίας, αλλά και των παραλλαγών των στεφανιαίων αρτηριών, και
πρέπει να κατανοήσουν τα διάφορα είδη των ανωμαλιών των στεφανιαίων αρτηριών
και των επιπτώσεών τους προκειμένου να παρέχουν σωστή διάγνωση και να
προλαμβάνουν ανεπιθύμητα λάθη κατά τη διάρκεια παρεμβατικών και χειρουργικών
διαδικασιών. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κάποια δημοσιευμένη μελέτη που να
περιλαμβάνει όλες τις ανωμαλίες των στεφανιαίων αρτηριών συγκεντρωτικά. Έτσι,
σε αυτή την ανασκόπηση γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης των ανωμαλιών αυτών
και των χαρακτηριστικών τους. Οι ανωμαλίες των στεφανιαίων αρτηριών είναι μια
διαφορετική ομάδα συγγενών διαταραχών των οποίων οι εκδηλώσεις και οι
παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί είναι εξαιρετικά μεταβλητοί. Οι ανωμαλίες των
στεφανιαίων αρτηριών υφίσταται βαθιές εξελικτικές αλλαγές που σχετίζονται με
τον ορισμό, τη μορφογένεση, την κλινική εικόνα, το διαγνωστικό έλεγχο, την
πρόγνωση και τη θεραπεία αυτών των ανωμαλιών. Προκειμένου να μπορούν οι
καρδιολόγοι να ανιχνεύσουν ανθρώπους με ανωμαλίες των στεφανιαίων αρτηριών που
τις περισσότερες φορές είναι ασυμπτωματικοί, ιδίως στο πεδίο των αθλητικών ή
στρατιωτικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ειδική εκπαίδευση σε
αυτές τις διαταραχές.
Λέξεις-κλειδιά:
Aνατομία των στεφανιαίων αρτηριών, Ανωμαλίες, Στεφανιαία νόσος, Αιφνίδιος θάνατος, Συγγενή ισχαιμία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αριθμός σελίδων:
89
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.