Αγγειοπλαστική έξω καρωτίδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309844 582 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-21
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Παπουτσής Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Χρήστος Λιάπης (επιβλέπων), Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Κακίσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Κλωνάρης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αγγειοπλαστική έξω καρωτίδας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
External carotid endarterectomy
Περίληψη:
Το παράπλευρο δίκτυο του εγκεφάλου εξασφαλίζει την αιματική παροχή στον
εγκέφαλο σε περιπτώσεις σοβαρών στενώσεων κάποιου από τα κύρια αρτηριακά
στελέχη τροφοδοσίας του. Η απόφραξη της έσω καρωτίδας αποτελεί την πιο ακραία
κατάσταση που απαιτείται προσαρμογή της παροχής και επιστρατεύονται όλες οι
δυνατές παράπλευρες οδοί. Η πρόγνωση των ασθενών με απόφραξη της έσω καρωτίδας
είναι βαριά τόσο άμεσα, όσο και μακροπρόθεσμα, με μεγάλο ποσοστό νοσηρότητας
και θνητότητας από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα συμπτώματα αυτά, μάλιστα,
στην μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών προέρχονται από το ημισφαίριο της
αποφραγμένης καρωτίδας, γι’ αυτό ακόμη και επαναιμάτωση της ετερόπλευρης έσω
καρωτίδας αδυνατεί να ανακουφίσει πολλούς ασθενείς από τα συμπτώματά τους. Η
επαναιμάτωση της αποφραγμένης έσω καρωτίδας έχει από καιρού εγκαταλειφθεί λόγω
της απαράδεκτα υψηλής νοσηρότητας και θνητότητας, με χαμηλά ποσοστά βατότητας.
Σε εγκατάλειψη οδηγούνται και οι επεμβάσεις εξωκράνιας-­ενδοκράνιας παράκαμψης,
καθώς βρέθηκε ότι δεν προσφέρουν όφελος σε σχέση με τη συντηρητική αγωγή. Η
επαναιμάτωσης της έξω καρωτίδας και του σημαντικού παράπλευρου δικτύου της
είναι σε θέση να ανακουφίσει τους ασθενείς αυτούς από τα συμπτώματά τους, με
ασφάλεια, πολύ καλά αποτελέσματα και διάρκεια αποτελεσμάτων. Η αγγειοπλαστική
της έξω καρωτίδας αποτελεί την ενδαγγειακή εναλλακτική της ενδαρτηρεκτομής, με
ενθαρρυντικά αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της
επαναιμάτωσης του ημισφαιρίου μιας αποφραγμένης έσω καρωτίδας. Χρειάζεται,
όμως, να ξεκαθαρίσουν οι ενδείξεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες, η ταυτόχρονη
συντηρητική αγωγή και το πρωτόκολλο μετεγχειρητικής παρακολούθησης, καθώς και ο
ρόλος της σε σχέση με την ανοικτή ενδαρτηρεκτομή και τη συντηρητική αγωγή.
Λέξεις-κλειδιά:
Έξω καρωτίδα, Καρωτίδα, Εγκέφαλος, Αγγειοπλαστική, Ενδονάρθηκας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
112
Αριθμός σελίδων:
48