Αθλητισμός και μεταβολές οστικής πυκνότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309867 479 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-14
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Στέφας Ελευθέριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επίκουρος καθηγητής Χρονόπουλος Ευστάθιος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αθλητισμός και μεταβολές οστικής πυκνότητας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Sports and changes in bone mineral density
Περίληψη:
Στόχος: Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση των μεταβολών της οστικής
πυκνότητας στα άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Η ανάλυση αφορά τόσο
τους αθλητές όσο και κάποιες ειδικές ομάδες του πληθυσμού.
Μεθοδολογία: Έγινε ανάλυση μεγάλου αριθμού ερευνητικών πρωτοκόλλων.
Αποτελέσματα: Η οστική πυκνότητα φαίνεται να παρουσιάζει μεταβολές οι οποίες
εξαρτώνται κυρίως από το είδος και την ένταση της άθλησης. Τα αθλήματα με υψηλά
μηχανικά φορτία φαίνεται να προκαλούν την μεγαλύτερη αύξηση στην οστική
πυκνότητα η οποία έρχεται σε συνάρτηση με πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με
την ιδιαιτερότητα του κάθε αθλήματος ξεχωριστά. Ο σχηματισμός νέου οστού
εξαρτάται λιγότερο από τη διάρκεια της μηχανικής καταπόνησης και περισσότερο
από το μέγεθος και τη συχνότητα του μηχανικού ερεθίσματος.
Συμπεράσματα: Η άσκηση οδηγεί σε αύξηση της οστικής πυκνότητας λόγω της
απόκρισης των οστών στα μηχανικά ερεθίσματα. Η οστική μάζα φαίνεται να
επηρεάζεται και από το άθλημα αλλά και από το είδος του οστού. Τα αποτελέσματα
της άθλησης στην οστική πυκνότητα είναι ευεργετικά σε όλες τις ηλικίες. Στις
μικρές ηλικίες η σωματική άσκηση είναι σημαντική για την επίτευξη της μέγιστης
οστικής πυκνότητας ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες η άσκηση ασκεί προστατευτική
δράση στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας ακόμα και μετά την εμμηνόπαυση.
Λέξεις-κλειδιά:
Αθλητισμός, Μεταβολές Οστικής Πυκνότητας, Νεαροί αθλητές, Αθλητές αναπηρικού αμαξιδίου, Γυναικεία αθλητική τριάδα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
viii-ix
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
176
Αριθμός σελίδων:
xi, 70