Αντιμετώπιση διαχωρισμού τύπου Β με τις νεότερες ενδαγγειακές τεχνικές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310097 96 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03-02
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Γερόπαπας Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Χρήστος Δ. Λιάπης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αντιμετώπιση διαχωρισμού τύπου Β με τις νεότερες ενδαγγειακές τεχνικές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Endovascular management of aortic dissection type B
Περίληψη:
Ιστορικό-υπόβαθρο: Η ενδαγγειακή αποκατάσταση της θωρακικής αορτής αρχικά
εφαρμόστηκε για την θεραπεία των ανευρυσμάτων της θωρακικής αορτής και στην
συνέχεια η χρήση της διευρύνθηκε σε όλο το φάσμα της παθολογίας της κατιούσας
θωρακικής αορτής τόσο σε εκλεκτικές όσο και επείγουσες περιπτώσεις. Η παρούσα
μελέτη παρέχει μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την παθοφυσιολογία,
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των
θεραπευτικών επιλογών-τάσεων και ειδικότερα την ενδαγγειακή διαχείρηση του
διαχωρισμού τύπου Β.
Υλικό-μέθοδος: Το υλικό λήφθηκε από μια ολοκληρωμένη αναζήτηση χρησιμοποιώντας
την βάση δεδομένων του MEDLINE και του GOOGLE. Πρoηγούμενες βιβλιογραφικές
ανασκοπήσεις, μετα-αναλύσεις, αναφορές περιστατικών και επίσημες μελέτες έχουν
χρησιμοποιηθεί. Ως ελάχιστη συνθήκη, που αφορούσε την έκβαση, για να
περιληφθούν τα ανωτέρω στην παρούσα μελέτη, ορίστηκε η θνητότητα.
Αποτελέσματα: Η τεχνική επιτυχία των ενδαγγειακών μεθόδων στην διαχείριση του
αορτικού διαχωρισμού αγγίζει σε πολλές σειρές έως 99%,ενώ η θνητότητα ανέρχεται
έως 10%. Οι επιπλοκές όπως το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και η παραπληγία
κατά την ενδαγγειακή προσέγγιση παραμένουν λιγότερες σε σχέση με αυτές που
παρατηρούνται στην ανοιχτή χειρουργική. Οι ασθενείς οι οποίοι είναι σε καλή
κλινική κατάσταση και έχουν χρόνιο διαχωρισμό αορτής ίσως ωφελούνται
περισσότερο ακολουθώντας ενδαγγειακή αποκατάσταση.
Συμπέρασμα: Η ενδαγγειακή αποκατάσταση είτε του οξέως ή του χρόνιου αορτικού
διαχωρισμού παρουσιάζεται σαν μια ασφαλής εναλλακτική της ανοιχτής χειρουργικής
αποκατάστασης μιας και συνοδεύεται από χαμηλά ποσοστά θνητότητας και επιπλοκών
ενώ παράλληλα εμφανίζει καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την επιβίωση σε σχέση
με την κλασσική χειρουργική. Ωστόσο, ανατομικοί περιορισμοί καθώς και
εξατομίκευση αναλόγως τον ασθενή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Λέξεις-κλειδιά:
Αορτικός διαχωρισμός, Αορτικό σύνδρομο, Τύπου Β, Ενδαγγειακή αποκατάσταση, Ενδαγγειακή τεχνική
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
113
Αριθμός σελίδων:
38

document.pdf
911 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.