Αυτοκτονία και ψυχικές παθήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310327 233 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-04-02
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Γρατσίας Αντώνιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναπληρωτής καθηγητής Χρήστος Χριστοδούλου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αυτοκτονία και ψυχικές παθήσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση και συντάχθηκε στα πλαίσια
του μεταπτυχιακού προγράμματος: «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα
Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» κατά τη διάρκεια του έτους 2014. Το θέμα της
εργασίας είναι: «Αυτοκτονία και Ψυχικές Παθήσεις». Στην εισαγωγή παρατίθενται
αρχικά ορισμοί της αυτοκτονίας και της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, ενώ στη
συνέχεια γίνεται αναφορά σε επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και σε μεθόδους
αυτοκτονίας και παράγοντες κινδύνου. Οι ψυχικές παθήσεις που μελετήθηκαν σε
σχέση με την αυτοκτονία είναι: η κατάθλιψη, η διπολική διαταραχή, οι αγχώδεις
διαταραχές, η σχιζοφρένεια, η χρήση τοξικών ουσιών, οι σωματικές νόσοι και οι
διαταραχές προσωπικότητας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε νευροβιολογικά
δεδομένα που προκύπτουν από τη μελέτη νευροδιαβιβαστών, τις απεικονιστικές
μελέτες, τις μελέτες διδύμων αλλά και τις γονιδιακές μελέτες. Στο τελευταίο
κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τις στρατηγικές πρόληψης της
αυτοκτονίας.
Λέξεις-κλειδιά:
Αυτοκτονία και σχιζοφρένεια, Αυτοκτονία και κατάθλιψη, Αυτοκτονία και διπολική διαταραχή, Αυτοκτονία και διαταραχές προσωπικότητας, Αυτοκτονία και χρήση τοξικών ουσιών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
336
Αριθμός σελίδων:
77

document.pdf
880 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.