Διερεύνηση της κλινικής αξίας των ειδικών ερωτηματολογίων εκτίμησης της ποιότητας ζωής kansas city cardiomyopathy questionnaire και minnesota living with heart failure questionnaire σε αρρώστους με καρδιακή ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310783 447 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-04
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Θώδη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παρίσης Ιωάννης (επιβλέπων), Κατσούλας Θεόδωρος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της κλινικής αξίας των ειδικών ερωτηματολογίων εκτίμησης της ποιότητας ζωής kansas city cardiomyopathy questionnaire και minnesota living with heart failure questionnaire σε αρρώστους με καρδιακή ανεπάρκεια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της κλινικής αξίας των ειδικών
ερωτηματολογίων εκτίμησης της ποιότητας ζωής KCCQ και MLHFQ σε αρρώστους με
καρδιακή ανεπάρκεια.Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα εξωτερικά ιατρεία του
νοσοκομείου ΠΓΝ «Αττικόν», καθώς επίσης και στην Β΄ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ του ΠΓΝ «Αττικόν». Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν ασθενείς με
επιβεβαιωμένη καρδιακή ανεπάρκεια που προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία όπως και
ασθενείς που νοσηλεύονταν ήδη στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.
Για την πραγματοποίηση της μελέτης ελήφθη άδεια από την Επιστημονική Επιτροπή
του νοσοκομείου ΠΓΝ «Αττικόν».Τα κριτήρια εισαγωγής των ασθενών στη μελέτη
ήταν: α) διάγνωση ΚΑ από ειδικευμένο καρδιολόγο της κλινικής, σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας,3 β)συστολική
δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας τεκμηριωμένη με υπέρηχο καρδιάς, γ)
βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία ανάλογα με τη λειτουργική κατάσταση του ασθενή.
Κατά την πρώτη επίσκεψη και την εισαγωγή τους στο πρωτόκολλο της μελέτης οι
ασθενείς:
1. Εκτιμήθηκαν κλινικά από τον υπεύθυνο καρδιολόγο του Ιατρείου Καρδιακής
Ανεπάρκειας
2. Συμπλήρωσαν το φύλλο παρακολούθησης ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια και
προγραμματίστηκε υπέρηχος καρδιάς ή άλλες απαραίτητες εξετάσεις
3. Λήφθηκε δείγμα αίματος για τη διενέργεια των απαραίτητων αιματολογικών
εξετάσεων
4. Συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής. Εκτέλεσαν τη δοκιμασία
βάδισης των 6 λεπτών
5. Προγραμματίστηκε η επόμενη επανεξέταση μετά από ένα μήνα.Έγινε λήψη
αναλυτικού ιστορικού του ασθενούς.Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη
είναι:1. Δύο ειδικά για τη νόσο ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής:α) MLHFQ
(Minnesota living with Heart Failure Questionnaire) και β) KCCQ (Kansas City
Cardiomyopathy Questionnaire). Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε με
συνέντευξη.Το MLHFQ και KCCQ που χρησιμοποιήθηκαν, απέδειξαν ότι έχουν
προγνωστική αξία για την επιβίωση και την θνησιμότητα. Η κακή κατάσταση της
υγείας που μετρήθηκε από το MLHFQ και το KCCQ, συσχετίστηκε με αυξημένο
κίνδυνο, μικρότερη επιβίωση και χειρότερη πρόγνωση.Υπήρξε μία ισχυρή συσχέτιση
μεταξύ των ερωτηματολογίων.Επίσης, παρατηρήθηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ
των ερωτηματολογίων με κλινικές παραμέτρους όπως το NYHA, το 6-MWT και το
πεπτίδιο NT-proBNP.Επιπλέον αποδείχθηκε η προγνωστική αξία των παραπάνω
κλινικών παραμέτρων με την θνησιμότητα.Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η σύγκριση
των δύο ειδικών ερωτηματολογίων σε μελλοντικές έρευνες με μεγαλύτερο δείγμα
ασθενών.
Λέξεις-κλειδιά:
Καρδιακή ανεπάρκεια, Ποιότητα ζωής, Ερωτηματολόγια, Κάνσας, Μιννεσότα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
111
Αριθμός σελίδων:
147

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.