Η έκφραση των γονιδίων INCEΝP, KCNH5, KIFC1 και RB στην in vitro ανάπτυξη ανθρώπινων εμβρύων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311707 376 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-01-21
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Περγάμαλη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθ. Δημη. Λουτράδης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η έκφραση των γονιδίων INCEΝP, KCNH5, KIFC1 και RB στην in vitro ανάπτυξη ανθρώπινων εμβρύων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Λέξεις-κλειδιά:
Γονίδια INCEΝP, KCNH5, KIFC1, Κυταρικός κύκλος, Μοριακή τεχνική, In vitro ανάπτυξη, 8 κύτταρα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αριθμός σελίδων:
91

document.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.