Η ηχωκαρδιογραφία και αξιολόγηση της καρδιακής ακρόασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311715 442 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-14
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Κορλού Παρασκευή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Οικονομίδης Ιγνάτιος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ηχωκαρδιογραφία και αξιολόγηση της καρδιακής ακρόασης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The echocardiography and assessment of cardiac auscultation
Περίληψη:
Σκοπός: Στη παρούσα μελέτη αξιολογείται η διαγνωστική ακρίβεια της
καρδιολογικής εξέτασης και ιδιαίτερα της ακρόασης σε σημαντικό αριθμό ασθενών
οι οποίοι είχαν ή όχι φύσημα ή άλλο επιπρόσθετο ήχο άγνωστης αιτίας
χρησιμοποιώντας την ηχωκαρδιογραφία ως εξέταση τεκμηρίωσης.
Μέθοδοι: Συμπεριλήφθηκαν 179 ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε κλινική εξέταση
και ακολούθως σε ηχωκαρδιογράφημα μετά την εισαγωγή τους σε καρδιολογική
κλινική τριτοβάθμιου νοσοκομείου. Αμέσως πριν την ηχωκαρδιογραφική εξέταση ο
ασθενής εξεταζόταν από δυο ανεξάρτητους εξεταστές, (έναν ειδικευμένο καρδιολόγο
και έναν ειδικευόμενο) οι οποίοι είχαν άγνοια του ιστορικού, του ΗΚΓ της
ακτινογραφίας θώρακος και άλλων ιατρικών δεδομένων.Αποτελέσματα: Όσον αφορά
τους ειδικευμένους, η υψηλότερη ευαισθησία ακρόασης διαπιστώθηκε στην στένωση
της αορτικής βαλβίδας (86,5%) ενώ η μικρότερη (36%) στην ανεπάρκεια
τριγλώχινας. Η υψηλότερη ειδικότητα διαπιστώθηκε στη στένωση (99,4%) και η
μικρότερη στην ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας (88,7%). Η υψηλότερη θετική
προγνωστική αξία διαπιστώθηκε στην διάγνωση της στένωσης μιτροειδούς (87,5%)
και η μικρότερη (69,6%) για την στένωση της αορτικής βαλβίδας. Στην ομάδα των
ειδικευόμενων, το ποσοστό ευαισθησίας που προέκυψε ήταν συγκρίσιμο με των
επιμελητών για την στένωση της αορτικής, αλλά αρκετά μικρό (18%) για την
ανεπάρκεια της ίδιας βαλβίδας. Η θετική προγνωστική αξία ήταν (100%) για την
στένωση μιτροειδούς, ενώ η αρνητική προγνωστική αξία 47,5% για την ανεπάρκεια
αυτής. Επιπλέον, τα ποσοστά κριθηκαν ικανοποιητικά και στις δυο ομάδες
εξεταστών για τις σημαντικές βαλβιδοπάθειες (μετρίου βαθμού και άνω).
Συμπεράσματα: Η καρδιακή ακρόαση είναι αναμφίβολα από τις πιο σημαντικές
αρχικές διαγνωστικές προσεγγίσεις που βοηθά στη διάγνωση της καρδιακής νόσου. Η
ακροαστική ικανότητα των κλινικών ωστόσο φαίνεται να περιορίζεται σημαντικά
καθώς ακόμα και έμπειροι καρδιολόγοι προχωρούν άμεσα σε διερεύνηση των ασθενών
με ηχωκαρδιογράφημα για την τεκμηρίωση της αρχικής κλινικής τους εκτίμησης.
Ωστόσο, εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι αυτή δεν πρέπει να αντικαθιστά
την κλινική εξέταση αλλά να χρησιμοποιείται ως επιπρόσθετο διαγνωστικό εργαλείο
σε περιπτώσεις όπου υφίσταται αβεβαιότητα σχετικά με τον προσδιορισμό της
σοβαρότητας μιας βλάβης.
Λέξεις-κλειδιά:
Ηχωκαρδιογραφία, Ακρόαση, Καρδιά, Αξιολόγηση, Ήχος
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5-6
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
121
Αριθμός σελίδων:
86

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.