Ικανοποίηση από τη διαχείριση του πόνου ασθενών με προχωρημένο καρκίνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312056 468 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-17
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Φτούλη Νικολέττα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Πατηράκη Ελισάβετ, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Λεμονίδου Χρυσούλα, Λέκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Κατσαραγάκης Στυλιανός
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ικανοποίηση από τη διαχείριση του πόνου ασθενών με προχωρημένο καρκίνο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Satisfaction from pain management in patients with advanced cancer
Περίληψη:
Εισαγωγή : Υπολογίζεται ότι το 50% των ασθενών με κακόηθες νεόπλασμα όλων των
σταδίων και το 70% των ασθενών με προχωρημένη νόσο αναφέρει ότι βιώνει μη
ελεγχόμενο πόνο. Η αποτελεσματική διαχείριση του πόνου σχετίζεται με την
ικανοποίηση των ασθενών και έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους
δείκτες αποτελεσματικότητας της θεραπείας και κύριο συστατικό της ποιότητας της
παρεχόμενης φροντίδας ασθενών.
Σκοπός : Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση στοχεύει να διερευνήσει την
ικανοποίηση των ασθενών με προχωρημένη νόσο από τον τρόπο αντιμετώπισης του
πόνου τους, τη συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης τους με την αυτό-αναφορά του
πόνου και την αναζήτηση παραγόντων που επηρεάζουν τη διαχείρισή του και συνεπώς
την ικανοποίηση των ασθενών σχετικά με αυτή.
Μέθοδος : Η αναζήτηση για τη διερεύνηση άρθρων σχετικά με την ικανοποίηση στη
διαχείριση του πόνου ασθενών με προχωρημένο καρκίνο έγινε στο Medline. Λόγω
περιορισμένου αριθμού μελετών με μελετώμενο πληθυσμό αμιγώς ασθενείς με
προχωρημένη νόσο, η αναζήτηση επεκτάθηκε σε μελέτες με μεικτούς πληθυσμούς.Τα
κριτήρια εισαγωγής των άρθρων στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση ήταν η
αναφορά εμπειρίας καρκινικού πόνου και η λήψη κάποιας μορφής αναλγητικής αγωγής
από όλους τους μελετώμενους ασθενείς, καθώς και η μέτρηση της ικανοποίησης των
ασθενών σχετικά με τη διαχείριση του πόνου.
Αποτελέσματα : Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 14 μελέτες οι οποίες πληρούσαν τα
κριτήρια εισαγωγής. Σε όλες χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικές μέθοδοι. Το συχνότερα
χρησιμοποιούμενο εργαλείο για την αξιολόγηση της ικανοποίησης στη διαχείριση
του πόνου ήταν το American Pain Society-Patient Outcome Questionnaire
(APS-POQ). Ο πόνος αξιολογήθηκε από τους ασθενείς από μέτριος (>5) έως σοβαρός
(>7), σε κλίμακα 0-10 στην πλειοψηφία των μελετών, γεγονός που αποδεικνύει την
ανεπαρκή αξιολόγηση και διαχείριση του καρκινικού πόνου. Παρόλα αυτά, στις
εννέα από τις 14 μελέτες οι ασθενείς δήλωσαν ικανοποιημένοι από τη διαχείριση
του πόνου τους σε ποσοστά που άγγιζαν ακόμη και το 79,5%. Οι πιθανές ερμηνείες
του παράδοξου φαινομένου της υψηλής ικανοποίησης με τον πόνο μεγάλης έντασης
επικεντρώνονται στις λανθασμένες αντιλήψεις και στάσεις των ασθενών, των
φροντιστών και των επαγγελματιών υγείας απέναντι στον πόνο και στη θεραπεία
του. Σε τρείς μελέτες εφαρμόστηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την
αποτελεσματική αντιμετώπισή του πόνου και τη βελτίωση της ικανοποίησης στη
διαχείρισή του.
Συζήτηση : Η αξιολόγηση του πόνου αποτελεί προαπαιτούμενο για την αντιμετώπισή
του. Για να επιτευχθούν και να διατηρηθούν τα επίπεδα ικανοποίησης πρέπει να
γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να πραγματοποιηθούν οι αξιολογήσεις των
αποτελεσμάτων για να επιτευχθεί το επιθυμητό αναλγητικό αποτέλεσμα. Η
εκπαίδευση αποτελεί το κλειδί στην αντιμετώπιση των φραγμών στη διαχείριση του
πόνου, καθώς φαίνεται να σχετίζεται με μείωση της έντασης του πόνου και των
παραγόντων που συμβάλλουν στην υποθεραπεία του και με βελτίωση της ικανοποίησης
των ασθενών στη διαχείριση του.
Λέξεις-κλειδιά:
Διαχείριση πόνου, Ικανοποίηση ασθενών, Καρκίνος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
115
Αριθμός σελίδων:
vi, 83

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.