Κύηση αγνώστου εντοπίσεως

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312327 97 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-06-23
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Βαγγόπουλος Βασίλειος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σαλαμαλέκης Εμμανουηλ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κύηση αγνώστου εντοπίσεως
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Pregnancy of unknown location
Περίληψη:
Ο όρος « κύηση άγνωστης εντόπισης ( PUL ) χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει
κανένα σημάδι ενδο-ή εξωμήτριας κύηση ή διατήρησης των προϊόντων της σύλληψης
σε διακολπικό υπερηχογράφημα , παρά το θετικό τεστ εγκυμοσύνης . Η ακριβής θέση
του κυήματος δεν θα απεικονιστεί σε 8-31 % των πρώιμων ελέγχων, αν και μια
μικρότερη συχνότητα ( 8-10% ) έχει παρατηρηθεί σε εξειδικευμένες μονάδες. Η
εμπειρία του υπερηχογραφιστή επηρεάζει τη συχνότητα της κύησης άγνωστης
εντόπισης . Αν η εγκυμοσύνη είναι ενδομήτρια ή έκτοπη και η ακριβής εντόπιση
μιας εξωμήτριας κύησης καθοδηγεί το υπόλοιπο της αξιολόγησης και της
διαχείρισης . Η πρώιμη διάγνωση της έκτοπης κύησης είναι σημαντική προκειμένου
να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες αυτής, αφού αποτελεί μια δυνητικά
απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Η διαχείριση μιας PUL φαίνεται να είναι
ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας στη μαιευτική.
Στην παρούσα μελέτη αναλύονται θέματα που απασχολούν τη διεθνή βιβλιογραφία
σχετικά με την κύηση άγνωστης εντόπισης , πιθανά εργαλεία για την πρόβλεψη και
αλγόριθμοι. Η μελέτη αυτή εξετάζει επίσης αναλυτικά τη διαγνωστική προσέγγιση
και την παρακολούθηση της κύσης άγνωστης εντόπισης και τις επιλογές θεραπείας.
Λέξεις-κλειδιά:
Κύηση αγνώστου εντοπίσεως, β-hCG, Έκτοπη κύηση, Αποβολή, Μεθοτρεξάτη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
106
Αριθμός σελίδων:
106