Μελέτη της γονιδιακής έκφρασης των ισομορφών του IGF-1 σε κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού μετά από επίδραση με ταμοξιφαινη υπό συνθήκες στέρησης οιστρογόνων “ in vitro”.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312450 137 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-07
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Ζεβόλης Ευάγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μ. Κουτσιλιέρης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της γονιδιακής έκφρασης των ισομορφών του IGF-1 σε κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού μετά από επίδραση με ταμοξιφαινη υπό συνθήκες στέρησης οιστρογόνων “ in vitro”.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο καρκίνος του μαστού είναι μια από τις κύριες αιτίες θανάτου των
γυναικών στον σύγχρονο κόσμο. Είναι μια νόσος που χαρακτηρίζεται από μεγάλη
ετερογένεια και ο διαχωρισμός της σε υποτύπους γίνεται κυρίως ανάλογα με την
έκφραση του υποδοχέα των οιστρογόνων. Ασθενείς που εκφράζουν τον υποδοχέα των
οιστρογόνων έχουν καλή πρόγνωση και ακολουθούν ορμονική θεραπεία. Σε αρκετές
περιπτώσεις με την πάροδο του χρόνου αυτοί οι ασθενείς εμφανίζουν ανθεκτικότητα
στην θεραπεία. Μελέτες δείχνουν ότι ρόλο τόσο στην ανάπτυξη της νόσου όσο και
στον μηχανισμό ανάπτυξης ανθεκτικότητας στην ορμονική θεραπεία παίζουν οι
αυξητικοί παράγοντες όπως ο IGF-1.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Σε τέσσερις καρκινικές κυτταρικές σειρές του μαστού
MCF-7,ZR75.1,T-47D και MDA-MB-231, που καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό από το
οποίο είχαν αφαιρεθεί οι ορμόνες ανιχνεύθηκαν οι ορμονικοί υποδοχείς ERα, ERβ,
GPR30 και οι ισομορφές του IGF-1. Με την μέθοδο της qReal-Time PCR εξετάσθηκαν
σε επίπεδο mRNA και με την μέθοδο western blot εξετάσθηκαν σε επίπεδο πρωτεΐνης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Oι οιστρογονικοί υποδοχείς ERα και ERβ εκφράζονται στις
τρεις κυτταρικές σειρές MCF-7, ZR75.1 και T-47D ενώ δεν εκφράζονται στην
MDA-MB-231. Οι ισομορφές του IGF-1 , IGF-1 Ea, IGF-1 Eb και IGF-1 Ec
ανιχνεύθηκαν στις κυτταρικές σειρές MCF-7, ZR75.1, T-47D και MDA-MB-231.
Συμπερασματικά η ταυτόχρονη έκφραση των υποδοχέων των ορμονών με τις ισομορφές
του IGF-1 δείχνει πιθανή συνεργασία μεταξύ τους. Στο μέλλον θα μπορούσε να
μελετηθεί ο ακριβής τους ρόλος και ο μηχανισμός δράσης τους στην ανάπτυξη της
νόσου αλλά και στην εμφάνιση ανθεκτικότητας στην ορμονική θεραπεία.
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος του μαστού , Υποδοχείς οιστρογόνων , GPR30 , Ισομορφές του IGF-1, Καρκινικές κυτταρικές σειρές του μαστού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
92
Αριθμός σελίδων:
67

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.