Μεταβολές της στάσης και της βάδισης σε οικογένεια με νόσο Charcot- Marie- Tooth και η τροποποίηση μετά από πελματογραφικό έλεγχο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312628 120 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-04
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Μάνη Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Μ. Κουτσουλιερής (επιβλέπων), Ομ. Καθ. Γ.Βαγιόπουλος, Διευθυντής Ν. Ρούσσος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεταβολές της στάσης και της βάδισης σε οικογένεια με νόσο Charcot- Marie- Tooth και η τροποποίηση μετά από πελματογραφικό έλεγχο.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η Νευροπάθεια Charcot – Marie –Tooth (CMT) είναι μια κληρονομική νόσος του
περιφερικού νευρικού συστήματος. Κληρονομείται συνήθως με αυτοσωματικό
επικρατητικό χαρακτήρα. Η CMT οφείλεται σε μεταλλαγές συγκεκριμένων γονιδίων
που είναι υπεύθυνα για την δημιουργία διάφορων συστατικών των περιφερικών
νεύρων. Η συχνότητα της CMTανέρχεται σε 30/100.000.
Κλινικά εικόνα: Περιφερική μυϊκή αδυναμία, Ατροφία, Διαταραχή της
αισθητικότητας, η κατάργηση ή νωθρότητα των τενόντιων αντανακλαστικών.
Σκοπός: Να διερευνήσει τις μεταβολές μυοσκελετικών δομών, την μυϊκή
αδυναμία, την μεταβολή στο τρόπο στάσης και βάδισης. Εξετάστηκαν πέντε μέλη της
οικογένειας. Υλικό: Αποτελούν τρία αδέλφια και δυο γιοι των γυναικών.
Προγραμματίστηκαν δύο πελματογραφικοί έλεγχοι. Οι ασθενείς έλαβαν οδηγίες:
Ασκήσεις άκρου ποδός, Φυσιοθεραπεία, Ειδική διαμόρφωση πελμάτων και υποδημάτων.
Μελετήθηκαν παράμετροι που αφορούν την στάση (στατικό πελματογράφημα - static),
βάδιση (δυναμικό πελματογράφημα- dynamic),φωτογραφικές μεταβολές των πελμάτων
υπό φόρτιση (scanning).
Στοιχεία αξιολόγησης:Το εμβαδόν επαφής του πέλματος, ή αποτύπωση τριών τμημάτων
του πέλματος (πρόσθιο, μέσο, οπίσθιο), τα σημεία αυξημένης πίεσης, το μήκος
διασκελισμού, η διάρκεια εναλλαγής της βάδισης, η ύπαρξη αστάθειας, η
φωτογραφική αποτύπωση υπερκερατώσεων, εξεκλκώσεων και κατανομής των πιέσεων.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση στον πόνο κατά τη βάδιση. Οι
μεγαλύτεροι ασθενείς αύξησαν το μήκος και την ταχύτητα του βήματος. Η χρήση των
πελμάτων και των ασκήσεων, βελτίωσε την βάδισης καθιστώντας περισσότερο
λειτουργική.
Λέξεις-κλειδιά:
πελματογραφική ανάλυση , Charcot- Marie -Tooth, νευροπάθεια, κληρονομικά νοσήματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
13
Αριθμός σελίδων:
39