Μεταβολή του σφυροβραχιόνιου δείκτη κατα την διάρκεια αερόβιας σωματικής άσκησης ατόμων χωρίς γνωστή περιφερική αρτηριοπάθεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312636 99 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-15
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Ντόνα Γαρυφαλλιά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δοντά Ισμήνη καθηγήτρια ΕΚΠΑ,Παπαδημητρίου Λίλα,Καλαφάτη Μαρία
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεταβολή του σφυροβραχιόνιου δείκτη κατα την διάρκεια αερόβιας σωματικής άσκησης ατόμων χωρίς γνωστή περιφερική αρτηριοπάθεια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΚΟΠΟΣ: Λαμβάνοντας υπόψιν την υψηλή διαγνωστική και προγνωστική αξία του
σφυροβραχιόνιου δείκτη (ΑΒΙ) σε ηρεμία και μετά κόπωση και τις ανεπιθύμητες
επιδράσεις του καπνίσματος στην αγγειακή δομή και λειτουργία, προχωρήσαμε στην
εκτίμηση της μεταβολής του ΑΒΙ, μετά από έντονη αερόβια άσκηση, σε νεαρούς
υγιείς ενεργητικούς καπνιστές και μη καπνιστές.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείται από 100 συνεχόμενους υγιείς άνδρες
και γυναίκες, ηλικίας 35 έως 45 ετών. Οι συμμετέχοντες υπεβλήθησαν σε μέγιστη
δοκιμασία κόπωσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο Bruce και μέτρηση του ΑΒΙ σε ηρεμία
και στο ένα λεπτό μετά την δοκιμασία κοπώσεως με την χρήση μίας φορητής
συσκευής Doppler.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι καπνιστές συγκριτικά με τους μη καπνιστές, παρόλο που δεν
διέφεραν όσον αφορά την ηλικία, το φύλο και το σωματικό βάρος, παρουσίαζαν
σημαντικά χαμηλότερες τιμές διαστολικής αρτηριακής πίεσης στα σφυρά και στους
βραχίονες τόσο πριν όσο και μετά την δοκιμασία κοπώσεως. Επιπλέον, οι δυο
ομάδες δεν διέφεραν όσον αφορά τις τιμές της συστολικής αρτηριακής πίεσης στα
σφυρά και στους βραχίονες, τόσο πριν όσο και μετά την δοκιμασία κοπώσεως.
Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι ο ΑΒΙ σε ηρεμία δεν διέφερε σημαντικά ανάμεσα
στους μη καπνιστές και στους ενεργητικούς καπνιστές (1,01 έναντι 1,016,
p=0,496), ο ΑΒΙ μετά την κόπωση ήταν σημαντικά χαμηλότερος στους ενεργητικούς
καπνιστές (1,02 έναντι 1,008, p=0,001). Ο ΑΒΙ σε ηρεμία σχετίζονταν σημαντικά
και θετικά με την συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση στους βραχίονες και
τα σφυρά, τόσο πριν όσο και μετά την δοκιμασία κόπωσης, ενώ δεν συσχετίζονταν
με την ηλικία, το φύλο και το σωματικό βάρος. Ο ΑΒΙ μετά την κόπωση
συσχετίζονταν σημαντικά και αρνητικά με το ενεργητικό κάπνισμα (r=-0.326,
p=0.001), την διαστολική αρτηριακή πίεση στους βραχίονες και τα σφυρά πριν και
μετά την κόπωση και την συστολική αρτηριακή πίεση πριν την κόπωση, αλλά όχι με
την συστολική αρτηριακή πίεση στους βραχίονες μετά την κόπωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το ενεργητικό κάπνισμα διαταράσσει την αιμοδυναμική του
αρτηριακού δικτύου των κάτω άκρων, όπως αυτή εκτιμήθηκε με την μείωση του ΑΒΙ
μετά την άσκηση, σε νεαρά υγιή άτομα χωρίς άλλους κλασσικούς παράγοντες
καρδιαγγειακού κινδύνου ή εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο.
Λέξεις-κλειδιά:
Σφυροβραχιόνιος δείκτης, Καπνιστές, Μη Καπνιστες, Αερόβια Σωματική ¨Ασκηση, Πρωτόκολλο Bruce
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
88
Αριθμός σελίδων:
55

document.pdf
768 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.