Μετάφραση και στάθμιση της κλίμακας Kingston Caregiver Stress Scale (KCSS) στον Ελληνικό πληθυσμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312664 101 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-23
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Πιτσικάλη Άρτεμις
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δαρβίρη Χριστίνα, Γαλανάκης Μιχαήλ, Βάρβογλη Λίζα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετάφραση και στάθμιση της κλίμακας Kingston Caregiver Stress Scale (KCSS) στον Ελληνικό πληθυσμό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Greek validation and reliability analysis of the Kingston Caregiver Stress Scale (KCSS) in dementia caregivers
Περίληψη:
Σε αυτήν την έρευνα ασχοληθήκαμε με την στάθμιση της κλίμακας Kingston
Caregiver Stress Scale (KCSS) που αποτελείται από 3 υποκλίμακες, τα προσωπικά,
τα οικογενειακά και τα οικονομικά θέματα στον ελληνικό πληθυσμό. Για τη
στάθμιση του KCSS συμπληρώθηκαν 100 ερωτηματολόγια (Ν=100) από συγγενείς,
φροντιστές ασθενών που έχουν διαγνωστεί με κάποια μορφή άνοιας και ασχολούνται
συστηματικά με τη φροντίδα τους, τουλάχιστον μια ώρα την εβδομάδα. Τα
ερωτηματολόγια μοιράστηκαν μέσω κέντρων ημέρας για ασθενείς με άνοια που
βρίσκονται στην Αθήνα. Μαζί με το KCSS χορηγήθηκαν τα ερωτηματολόγια: Zarit
Burden Interview (Z.B.I.), Perceived Stress Scale (PSS) και Older Americans
Resources and Services (OARS) Multidimensional Functional Assessment
Questionnaire (MFAQ) - Activities of Daily Living Section. Τα αποτελέσματα για
την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του KCSS ήταν ικανοποιητικά, με την κλίμακα
έχει ισχυρή αξιοπιστία ίση με (a)=0,85. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η
μεγαλύτερη πηγή του στρες των φροντιστών είναι η ανησυχία τους για τις
μελλοντικές ανάγκες φροντίδας του ασθενή και ότι αντιλαμβάνονται ως στρες της
φροντίδας κυρίως τα προσωπικά θέματα που τους απασχολούν . Επίσης, βρήκαμε
θετική στατιστικά σημαντική συνάφεια μεταξύ της υπό στάθμισης κλίμακας και των
κλιμάκων ZΒΙ και PSS. Τέλος, σε σχέση με την κλίμακα OARS-MFAQ, τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι υπάρχει αρνητική στατιστικά σημαντική συνάφεια με τις ενόργανες
και με τις σωματικές δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης των ασθενών.
Λέξεις-κλειδιά:
Στάθμιση Kingston Caregiver Stress Scale (KCSS) , Άνοια, Στρες, Φροντιστής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
56
Αριθμός σελίδων:
36

document.pdf
531 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.