Μετεγχειρητική παρακολούθηση μετά EVAR

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312673 91 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Παπαγεωργοπούλου Χρυσάνθη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Γ. Γερουλάκος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετεγχειρητική παρακολούθηση μετά EVAR
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η εφ’ όρου ζωής μετεγχειρητική παρακολούθηση, μετά την ενδαγγειακή αντιμετώπιση
του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής είναι υποχρεωτική με σκοπό να προλάβει
και να ανιχνεύσει τυχόν επιπλοκές που θα οδηγήσουν στη ρήξη του ανευρύσματος.
Επί του παρόντος, η εξέταση εκλογής για τη μετεγχειρητική παρακολούθηση
παραμένει η αξονική αγγειογραφία. Λόγω των υψηλών δόσεων ακτινοβολίας, πολλά
κέντρα προσπαθούν να τροποποιήσουν τα ήδη υπάρχοντα απεικονιστικά πρωτόκολλα.
Αυτές οι αλλαγές αφορούν είτε περιορισμό του αριθμού ή των φάσεων της αξονικής
αγγειογραφίας ή χρήση άλλων επικουρικών απεικονιστικών μεθόδων όπως ο υπέρηχος,
η κλασσική ακτινογραφία ή η μαγνητική αγγειογραφία.
Το παραδοσιακό πρωτόκολλο περιλαμβάνει στην αξονική αγγειογραφία τριών φάσεων
στον πρώτο, έκτο και δωδέκατο μήνα μετά την επέμβαση και έκτοτε ετησίως, εφ’
όσον δεν ανιχνεύονται επιπλοκές. Περιστατικά τα οποία δεν εμφανίζουν επιπλοκή,
μπορούν να υποβάλλονται ετησίως σε έγχρωμο Doppler υπερηχογράφημα για μέτρηση
της διαμέτρου του σάκου και ανάδειξη πιθανής ενδοδιαφυγής. Επί όποιας υποψίας
για επιπλοκή, διενεργείται τριών φάσεων αξονική αγγειογραφία.
Καθώς οι συσκευές και τα μοσχεύματα εξελίσσονται, όλο και περισσότεροι ασθενείς
θα ικανοποιούν τις ανατομικές προϋποθέσεις τους. Η σωστή παρακολούθηση των
ενδαγγειακών μοσχευμάτων απαιτεί στενή συνεργασία ανάμεσα στους ακτινολόγους
και στους επεμβατικούς – χειρουργούς με σκοπό την κατάλληλη, ασφαλή και έγκαιρη
απεικόνιση των επιπλοκών. Ο σημαντικότερος, όμως, παράγοντας και ταυτόχρονα το
«κλειδί» της επιτυχίας παραμένει η συμμόρφωση και συνεργασία του ασθενούς.
Λέξεις-κλειδιά:
Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, Επεμβατική ακτινολογία, Αξονική αγγειογραφία, Ενδοδιαφυγή, Υπέρηχος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
25

document.pdf
558 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.