Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης του στρες σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία. Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313458 99 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-09-23
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Πλιάτσκας Βασίλειος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δαρβίρη Χριστίνα Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης του στρες σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία. Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η χρόνια οσφυαλγία είναι μία συχνή μυοσκελετική πάθηση και έχει ποσοστό 1/4-1/3
του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού. Είναι μία από τις πιο δαπανηρές αιτίες
υπερχρέωσης των συστημάτων υγείας (φαρμακευτική αγωγή, φυσικοθεραπείες,
χειρουργικές επεμβάσεις), καθώς και μία από τις σημαντικές αιτίες απώλειας
χρόνου εργασίας (μεγάλες περίοδοι αναρρωτικής άδειας).
Όλο και πιο νέοι εμφανίζουν συμπτώματα χρόνιας οσφυαλγίας διότι τα επιβαρύνει ο
σύγχρονος τρόπος ζωής (πολύωρη καθιστική ζωή, μειωμένη σωματική δραστηριότητα,
στρες). Στις βιβλιογραφικές αναφορές φαίνεται ότι τα επίπεδα του στρες (επίπεδα
της κορτιζόλης) επηρεάζουν τον χρόνιο πόνο.
Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η μείωση των συμπτωμάτων του πόνου, η εκμάθηση
ανοχής σε αυτά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από
χρόνια οσφυαλγία. Εφαρμόστηκε ένα πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα 8 εβδομάδων
τυχαιοποιημένης κλινικής μελέτης διαχείρισης του στρες με τεχνικές προοδευτικής
μυϊκής χαλάρωσης και εκμάθησης διαφραγματικών αναπνοών με τη βοήθεια της
βιοάναδρασης. Η έρευνα έλαβε μέρος στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου ΚΑΤ.
Αξιολογήθηκαν στην αρχή και στο τέλος της μελέτης με ψυχομετρικά τεστ και
έλεγχο της κορτιζόλης σιέλου. Χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες (ελέγχου,
παρέμβασης). Στην ομάδα ελέγχου οι ασθενείς μόνο παρακολουθούνταν, ενώ στην
ομάδα παρέμβασης τους εφαρμόστηκαν οι αναφερθείσες τεχνικές.
Οι ασθενείς ήταν λίγοι. Τα επίπεδα της κορτιζόλης δεν εμφάνισαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων πριν και μετά την παρέμβασης. Στην ομάδα
παρέμβασης παρατηρήθηκαν αρκετά σημαντικές διαφορές πριν και μετά την
παρέμβαση, στα επίπεδα του στρες, του αντιλαμβανόμενου στρες, του άγχους, της
κατάθλιψης και της ποιότητας ζωής των ασθενών.
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης είναι ενθαρρυντικά για περεταίρω έρευνα.
Λέξεις-κλειδιά:
Στρες, Χρόνιος πόνος, Χρόνια οσφυαλγία, Προοδευτική μυϊκή χαλάρωσης , Βιοανάδραση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
103
Αριθμός σελίδων:
74