Το Δίκτυο προστασίας καταναλωτή: Δημόσιοι Φορείς και Ενώσεις Καταναλωτών Νομού Αττικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315508 398 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-03-09
Έτος εκπόνησης:
2007
Συγγραφέας:
Αλειφέρη Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καλλιόπη Σπανού. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το Δίκτυο προστασίας καταναλωτή: Δημόσιοι Φορείς και Ενώσεις Καταναλωτών Νομού Αττικής.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να καταγράψει τη λειτουργία του δικτύου
προστασίας καταναλωτή στη χώρα μας, με το ρόλο που διαδραματίζουν σε αυτό τόσο
οι άμεσα εμπλεκόμενοι δημόσιοι φορείς όσο και οι δύο αντιπροσωπευτικότερες
ενώσεις καταναλωτών του Νομού Αττικής. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στο πώς
πραγματώνεται το δικαίωμα της προστασίας του καταναλωτή με τη δράση όλων αυτών
των επάλληλων φορέων και σε ποιό βαθμό το εν λόγω δικαίωμα ενισχύεται από τη
συνεργασία ή υποθάλπεται από τις ανταγωνιστικές μεταξύ τους σχέσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Προστασία του Καταναλωτή, Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Ενώσεις Καταναλωτών, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
42
Αριθμός σελίδων:
122