Αναγνώριση φυσικών κινδύνων και αντίληψη σεισμικής διακινδύνευσης στο Δήμο Κηφισιάς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315682 255 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-29
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λέκκας Ευθύμιος Καθηγ.(επιβλέπων) , Παπανικολάου Δημήτριος Καθηγ., Λόζιος Στυλιανός Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναγνώριση φυσικών κινδύνων και αντίληψη σεισμικής διακινδύνευσης στο Δήμο Κηφισιάς
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η εργασία είχε ως αντικείμενο την αναγνώριση των φυσικών κινδύνων στο Δήμο (νυν
Δημοτικό Διαμέρισμα) Κηφισιάς και την επιλογή του σημαντικότερου ως προς τη
συχνότητα και τις επιπτώσεις για την εκτίμηση της αντίληψης διακινδύνευσης. Η
αντίληψη διακινδύνευσης επιδρά στην ικανότητα της κοινωνίας που είναι
παράγοντας μείωσης της τρωτότητας ως προς τον εκάστοτε κίνδυνο. Επιλέχθηκε ο
σεισμικός κίνδυνος, δεδομένου ότι η περιοχή έχει πληγεί σοβαρά το 1981 και
κυρίως το 1999, με μεγάλες ζημιές και αριθμό θυμάτων. Η βιβλιογραφική έρευνα
υπέδειξε τη μέθοδο του ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίστηκε και δοκιμάστηκε
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής σε έξι πολεοδομικούς τομείς. Μέσα από
πέντε ομάδες ερωτήσεων διερευνήθηκαν εκτός από τα δημογραφικά στοιχεία και τη
γνώση και εμπειρία του κοινού για το φαινόμενο, η αντίληψη διακινδύνευσης, η
ενημερότητα και η ετοιμότητα του πληθυσμού. Για τη συγκρισιμότητα των
αποτελεσμάτων έγινε ποσοτικοποίηση και αναπτύχθηκαν δείκτες για αυτά τα
χαρακτηριστικά. Παρότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα
μεταξύ των τομέων, η γενική εικόνα για την περιοχή συνοψίζεται σε σχετική υψηλή
αντίληψη διακινδύνευσης, που όμως έρχεται σε αντίθεση με τη χαμηλή ενημερότητα
και ετοιμότητα του πληθυσμού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Σεισμοί
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσικές καταστροφές, Σεισμικός κίνδυνος, Αντίληψη διακινδύνευσης, Ερωτηματολόγιο, Κηφισιά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
214