Βιομετρική σύγκριση απολιθωμένων οστών των ενδημικών νάνων ιπποποτάμων από ανωπλειστοκαινικές θέσεις της Κύπρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316567 408 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-12-29
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Φιλιππίδη Αμαλία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Γεώργιος Γ. Θεοδώρου (επιβλέπων), Αναπλ. Καθηγητής Παρίσις Παυλάκης, Λέκτορας Σωκράτης Ρουσιάκης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιομετρική σύγκριση απολιθωμένων οστών των ενδημικών νάνων ιπποποτάμων από ανωπλειστοκαινικές θέσεις της Κύπρου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Biometrical study of endemic pygmy hippopotamus' skeletal remains recovered from Upper- Pleistocene fossiliferous sites from Cyprus
Περίληψη:
Το πλούσιο απολιθωματικό αρχείο της Κύπρου έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών
επιστημόνων από διαφορές ειδικότητες. Μεγάλος αριθμός απολιθωματοφόρων θέσεων
έχει ανακαλυφθεί, πλούσιες σε σκελετικά στοιχεία που ανήκουν κυρίως σε νάνους
ιπποπόταμους και/ή ελέφαντες. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής τα σκελετικά
στοιχεία ιπποποτάμων τεσσάρων παλαιοντολογικών θέσεων· Αγία Νάπα, Αγία Ειρήνη
ΙΙ, Κισσόνεργα και Ακανθού, μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας ταφονομικές,
βιοστατιστικές και βιομετρικές μεθόδους. Ο σκοπός αυτής της έρευνας έχει δύο
στόχους: η βιομετρία και η βιοστατιστική χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό να εξεταστεί
αν όλα τα σκελετικά στοιχεία ανήκουν στο ίδιο είδος, ενώ η ταφονομία για να
δοθεί μία απάντηση στο πολυσυζητημένο θέμα της αιτίας της εξαφάνισης των
μεγάλων θηλαστικών από το νησί. Μαζικές εξαφανίσεις θηλαστικών από την
ηπειρωτική και νησιωτική Ευρώπη έχουν αναφερθεί να έχουν λάβει στο τέλος του
Πλειστοκαίνου – έναρξη του Ολοκαίνου εκτεταμένα. Έτσι, το τελευταίο έχει
αποτελέσει θέμα συζήτησης για πάνω από 30 χρόνια και ειδικά μετά την ανακάλυψη
της θέσης του Αετόκρημνου. Πιο συγκεκριμένα η μεγάλη συζήτηση εστιάζει στο εάν
η παρουσία του ανθρώπου στο νησί έπαιξε ρόλο στη μαζική εξαφάνιση και αν ναι σε
ποιο βαθμό. Τα ευρήματα ιπποποτάμων και από τις τέσσερις υπό μελέτη θέσεις
ανήκουν όχι μόνο στο ίδιο είδος, το Phanourios minor, αλλά αντιπροσωπεύουν το
τελευταίο στάδιο νανισμού που υπέστησαν. Επιπροσθέτως, η μεγάλη συσσώρευση
οστών και η εξαιρετική διατήρησή τους μάλλον οφείλεται στις φυσικές διεργασίες
και συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη χρονική περίοδο παρά στην μεταφορά από
τον άνθρωπο. Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω η μαζική εξαφάνιση των ιπποποτάμων
από το νησί της Κύπρου συμπεραίνεται ότι οφείλεται στην αλλαγή του κλίματος που
συνόδευσε την έναρξη του Ολοκαίνου, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η άφιξη του
ανθρώπου έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Πιο πιθανό φαίνεται ότι οι απολιθωματοφόρες
θέσεις της Κύπρου εκπροσωπούν ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της
μεγάλης εξάπλωσης των ιπποπόταμων λίγο πριν την εξαφάνισή τους.
Λέξεις-κλειδιά:
Ενδημική πανίδα, Νάνοι ιπποπόταμοι, Phanourios minor, Eξαφανίσεις, Κύπρος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
127
Αριθμός σελίδων:
[4], 209

document.pdf
11 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.