Δομική και κινητική μελέτη συμπλόκων λειτουργικών πρωτεϊνών (OBP4 και φωσφορυλάση του γλυκογόνου) με μικρά μόρια με σκοπό τον σχεδιασμό βελτιωμένων προσδετών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317015 401 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-06-30
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Κεραμιώτη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μ. Μαυρή, Αναπλ. Καθηγ. Επιβλέπουσα, Α. Σιαφάκα-Καπάδαη Καθηγ., Σ. Ζωγράφος, Ερευνητής Β΄ΙΟΦΧ/ΕΙΕ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δομική και κινητική μελέτη συμπλόκων λειτουργικών πρωτεϊνών (OBP4 και φωσφορυλάση του γλυκογόνου) με μικρά μόρια με σκοπό τον σχεδιασμό βελτιωμένων προσδετών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η OBP4 εντάσσεται στην κατηγορία των πρωτεϊνών που μεταφέρουν οσμές από τον
αέρα στους υποδοχείς που εκφράζονται στους οσφρητικούς νευρώνες του αισθητήριου
οργάνου του κουνουπιού. Η δομική μελέτη τους, μπορεί να αποκαλύψει τον τρόπο
πρόσδεσης μορίων με εντομοαπωθητικές ιδιότητες και να συντελέσει στην ανάπτυξη
ενώσεων οδηγών με βελτιωμένη συγγένεια και εξειδίκευση. Τέτοιες ουσίες που
παρεμβάλλονται στην φυσιολογική οσφρητική λειτουργία του κουνουπιού είναι
δυνατόν να μειώσουν την ικανότητα του εντόμου στην αναγνώριση του ανθρώπινου
στόχου του και έτσι να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση της μετάδοσης της
ελονοσίας. Στη παρούσα μεταπτυχιακή εργασία παρουσιάζονται οι δομές της OBP4 σε
σύμπλοκο με τις ουσίες καρβακρόλη και γερανυλο-ακετόνη, οι οποίες έχει
αποδειχθεί ότι παρουσιάζουν εντομοαπωθητική δράση. Η δομική μελέτη των
συμπλόκων, πέρα από την ταυτοποίηση του κέντρου πρόσδεσης και των αμινοξέων τις
πρωτεΐνης που συμβάλλουν στην αναγνώριση, παρέχει επιπλέον πληροφορίες για τη
χημική φύση της συγγένειας των προσδετών με την πρωτεΐνη και εξηγεί την
παρατηρούμενη διαφορά συγγένειας μεταξύ ουσιών με διαφορετικά δομικά
χαρακτηριστικά. Συμπερασματικά, η δομική μελέτη των συμπλόκων μπορεί να
συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση ή /και στη σχεδίαση νέων εντομοαπωθητικών με
βελτιωμένες ιδιότητες.
Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν κινητικές μελέτες του ενζύμου της GP παρουσία των
φλαβονοειδών χρυσίνη και φλαβοπιριδόλη προκειμένου να διευκρινιστεί η διαφορά
στη συγγένεια σύνδεσης. Τα φλαβονοειδή αποτελούν κατηγορία ενώσεων οδηγών
φυσικής προέλευσης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό εν δυνάμει
υπογλυκαιμικών αναλόγων. Η κινητική μελέτη υπέδειξε ότι η συγκεκριμένη τάξη
αναστολέων προσδένεται στο κέντρο αναστολής του ενζύμου, σε συμφωνία με
προηγούμενες κρυσταλλογραφικές μελέτες, αλλά η φλαβοπιριδόλη παρουσιάζει
υψηλότερη ισχύ σύνδεσης από τη χρυσίνη πιθανότατα λόγω της διαφορετικής της
δομής.
Λέξεις-κλειδιά:
ΟΒP4, εντομοαπωθητικό , ελονοσία, φωσφορυλάση του γλυκογόνου, φλαβονοειδή
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-10
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
89
Αριθμός σελίδων:
140